Tobak skyld i en milliard dødsfald i dette århundrede

0
543

Den 31. maj er det Ingen Tobak Verdensdag

FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, anklagede i dag tobaksindustrien for dens aggressive modstand mod tiltag for at begrænse tobaksforbruget, som han siger, kan dræbe op til en milliard personer i verden i dette århundrede. 

I sin besked på Ingen Tobak Verdensdagen sagde Ban Ki-moon, at verdensdagen kom på et tidspunkt, hvor ”tobaksindustrien tager mere aggressive skridt for at underminere tiltag for at reducere de globale farer ved tobak.”

Tobak dræber ved at forårsage kræft, hjertesygdomme og vejrtræningssygdomme. Det er en af de førende risikofaktorer, som kan forebygges, ved ikke-smitsomme sygdomme. Hvert år dør omkring 5 millioner mennesker, fordi de ryger. Yderligere 600,000 personer dør, da de er udsat for passiv rygning.

Når regeringer og det internationale sundhedssamfund forsøger at implementere effektive metoder for at begrænse tobaksindustrien og beskytte folks helbred, bliver deres forsøg voldsomt modarbejdet af en industri, hvis produkter dræber folk”, sagde generalsekretæren i sin besked.

Hvis vi ikke intensiverer vores bestræbelser for at kontrollere det, kan tobaksindustrien dræbe op til en milliard personer i dette århundrede”. Ban Ki-moon anklagede tobaksindustrien for at modarbejde beskyttende tiltag uden ”omtanke for menneskers helbred”.

Han roste Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention for tobakskontrol og bemærkede, at nogle lande har reduceret rygning med op til 25 procent i løbet af de tre år fra man indførte stærk tobakskontrol i linje med rammekonventionen.

Lad os modstå industriens angreb og fortsætte vores vision for en verden uden tobak”, sagde Ban Ki-moon i sin besked.