UN Women fremlægger 100-dages handlingsplan

0
424
alt

alt

Den 24. januar 2011 – Den administrerende direktør for FN’s nye agentur til fremme af kvinders rettigheder, Michelle Bachelet, fremlage i mandags en 100-dages handlingsplan, der omfatter et fuldt spektrum af emner, lige fra støtte af nationale partnere til fremme af spørgsmål om ligestilling indenfor FN-systemet.

”Kvinders styrke, kvinders industri, kvinders visdom er menneskehedens største uudnyttede ressource”, udtalte Michelle Bachelet, som er tidligere præsident i Chile, ved det første ordinære møde i agenturets bestyrelse. ”Udfordringen for UN Women er at vise vores forskelligartede samarbejdspartnere hvordan denne ressource effektivt kan udnyttes på en måde, der gavner os alle.”

Ved at understrege behovet for at ”balancere ambitionen med sund fornuft,” sagde Bachelet, at UN Women vil fokusere på fem centrale principper: at styrke gennemførelsen af internationale aftaler mellem de nationale partnere; at støtte mellemstatslige processer for at styrke den globale ramme for ligestilling mellem kønnene; at tale for ligestilling mellem kønnene og kvinders indflydelse; at fremme sammenhæng indenfor FN om dette spørgsmål, og at være en global mægler af viden og erfaring.

UN Women – formelt kendt som FN’s enhed for ligestilling og styrkelse af kvinders stilling – blev oprettet ved generalforsamlingen i juli sidste år, med sammenlægningen af fire tidligere FN-agenturer og kontorer: FN’s udviklingsfond for kvinder (UNIFEM), Divisionen for fremme af kvinder (DAW), Kontoret for den særlige rådgiver i kønsaspekter, og FN’s internationale forsknings- og uddannelsesinstitut for fremme af kvinder (FN-INSTRAW).

Det nye agentur er indstillet til at modtage finansiering og blive formelt lanceret den 24. februar ved det 55. møde i Kommissionen for Kvinders Status, det globale politiske organ, der udelukkende er dedikeret til at fremme ligestilling og styrkelse af kvinders stilling.

”Jeg er fast besluttet på, at UN Women skal være en katalysator for forandring, der tilbyder ny energi, der trækker på mangeårige ideer og værdier, og samler mænd og kvinder fra forskellige lande, samfund og lokalsamfund om et fælles mål,” sagde Bachelet.

Hun bemærkede, at UN Women’s tilgang vil være global, men at dens virkning vil opleves lokalt, ”dermed vil UN Women’s tekniske støtte og ekspertise være til rådighed for alle lande, rige såvel som fattige.”

I sine kommentarer til bestyrelsen, fastlagde Bachelet også fem tematiske prioriteringer i de landespecifikke kontekster: udvidelse af kvinders stemme; ledelse og deltagelse; ende vold mod kvinder; sikre kvinders fulde deltagelse i konfliktløsning; øge kvinders økonomiske indflydelse, og sikre ligestilling mellem kønnene prioriteret efter lokale og sektorielle planlægnings- og budgetteringsstrategier.

Læs mere om handlingsplanen her