FN vedtager dansk resolution mod tortur

0
524

 FN’S GENERALFORSAMLING VEDTAGER DANSK RESOLUTION MOD TORTUR

FN’s Generalforsamlings 3. udvalg vedtog i går tirsdag den 18. november 2008 enstemmigt en omfattende resolution mod tortur, som Danmark har fremlagt. Resolutionen har 86 medforslagsstillere og skal senere i år bekræftes i plenarforsamlingen.

Igennem de sidste 10 år har Danmark stået i spidsen for forhandlingerne om resolutionen mod tortur i FN’s Generalforsamling. Det er, trods vanskeligheder, lykkedes at fastholde de forbedringer, der er opnået de senere år og at styrke teksten på en række punkter.

Resolutionen understreger, at frihed for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er en ufravigelig rettighed, som skal beskyttes uden undtagelse. Den fremhæver, at enhver påstand om tortur skal efterforskes uvildigt og at enhver, som udfører, beordrer, tolererer eller ansporer til tortur skal holdes ansvarlig herfor og straffes.

Resolutionen tager stilling til en række grundlæggende forhold af betydning for at modvirke tortur, herunder at staterne bør være særligt opmærksomme på risikoen for at frihedsberøvede personer udsættes for tortur eller mishandling; ingen må udvises til et land, hvor der er vægtige grunde til at antage, at den pågældende vil blive udsat for tortur; ingen, som er dømt for tortur eller anden mishandling, må efterfølgende have med frihedsberøvede personer at gøre, og udsagn, der er opnået ved tortur må ikke lægges til grund ved retssager eller i andre processer.

Det vigtige arbejde for bekæmpelsen af tortur, som FN’s Torturkomité, FN’s Specialrapportør om tortur og de private organisationer (NGO’er) udfører, hilses velkommen i resolutionen. Betydningen af FN’s Torturkonvention og dens valgfrie protokol samt nationale mekanismer til forebyggelse af tortur fremhæves. Resolutionen hilser det også velkommen, at FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap er trådt i kraft og påpeger nødvendigheden af at integrere disse rettigheder i arbejdet med at forebygge og bekæmpe tortur.

Læs resolutionen i sin helhed her

Teksten er taget fra Udenrigsministeriets hjemmside www.um.dk den 19. november 2008