A-Ø webstedsindeks

Topmøde for arktiske ledere i Rovaniemi, Finland

15. november 2019 – Dusinvis af ledere fra hele Arktis samles til det sjette topmøde for arktiske ledere i Rovaniemi, Finland, som finder sted fra den 13.-15. november 2019. Det er første gang, at et topmøde af denne type bliver afholdt Finland – tidligere topmøder er blevet afholdt i Danmark, Norge, Rusland og Canada.

I alt deltager mere end 70 ledere fra Arktisk Råds forskellige organisationer, der repræsenterer de forskellige oprindelige folk i Arktis (de såkaldte ”permanente deltagere”), samiske parlamenter i de nordiske lande, styrende organer for oprindelige folk i Nordamerika, Grønland og Rusland samt ungdomsorganisationer.

Topmødet for arktiske ledere er en mangeårig højniveau-samling bestående af ledere fra det cirkumpolare nord, som repræsenterer oprindelige folk. Der er tale om et unikt forum, hvor oprindelige folk sætter deres egne prioriteter til diskussion, slår bro over forskelle og skaber en fælles forståelse om spørgsmål, der især er relateret til det arktiske miljø og bæredygtig udvikling.

Det er Samisk parlamentarisk råd (SPR), der er vært for topmødet i Finland. Nogle af de temaer, som topmødet vil behandle, er oprindelige folks sprog og miljøændringer.

Oprindelige folks viden og sprog er uløseligt forbundet, som igen er knyttet til det miljø, de er udviklet i. Disse miljøer ændrer sig drastisk, hvilket er med til at true de oprindelige folks sprog. Sprogene indeholder også viden om, hvordan man kan tackle disse ændringer, og de kan således indeholde løsninger til at imødegå det hurtigt skiftende arktiske område. Topmødet for arktiske ledere giver indfødte ledere fra hele Arktis anledning til at diskutere oprindelige folks sprog og forbindelsen mellem de oprindelige folk, deres omgivelser og miljøændringer.

FN’s Generalforsamling vedtog en resolution i 2016, som gjorde 2019 til internationalt år for oprindelige folks sprog. Man vurderede på det tidspunkt, at 40% af alverdens sprog (anslået til 6.700) var i fare for at forsvinde, hvoraf de fleste af dem er oprindelige folks sprog.

Du kan læse mere om topmødet for arktiske ledere her.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19