UNEP’s Årlige Rapport 2010

0
422
title

FNs miljøprograms (UNEP) årlige rapport fortæller om UNEP’s arbejde det seneste år samtidig med at den forsøger at sætte det i sammenhæng og vise titledets relevans i forhold til de udfordringer der kommer i det nye år. 

Det centrale mål for UNEP er at fungere som en fortaler med henblik på det globale miljø, for at hjælpe regeringer med den globale miljødagsorden og for at fremme den samlede gennemførelse af bæredygtige udvikling med henblik på den miljømæssige dimension indenfor FN’s system.

Rapporten indeholder 10 kapitler der omhandler, en grønnere økonomi, klimaændringerne, katastrofer og konflikter i 2010, miljøstyring, økosystemforvaltning, skadelige stoffer og farligt affald, ressource effektivitet, den grønne besked og FN som forbillede samt organisationsstruktur og finanser.  

Men hele rapporten starter med en besked fra FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon hvor han blandt andet taler om de overskrifter som naturkatastrofer har forårsaget over hele verden i 2010 – om oversvømmelserne i Pakistan, skovbrandene i Rusland og tørken og jordskredene i Kina.

Mere positivt taler han dog om klimakonferencen i Calcun, Mexico, hvilket han mener, var et vigtigt skridt mod opbygningen klimarobust fremtid.

Generalsekretæren skriver, ”UNEP har hele året arbejdet med at øge forståelsen for hvordan miljømæssig bæredygtighed og grøn vækst er essentielle elementer i arbejdet for at nå millenniumudviklingsmålene (MDGs).”

”Jeg vil se til at UNEP fortsætter med deres lederskab og ideer så vi sammen kan arbejde imod en mere bæredygtig, retfærdig og tryg fremtid”, slutter Generalsekretæren af med.

Hele rapporten kan læses her på engelsk og her på fransk.