A-Ø webstedsindeks

Verden efter Covid-19 skal bygges på menneskerettigheder

Menneskerettighedsdagen den 10. december handler i år om coronapandemien og sætter fokus på, at verden efter Covid-19 skal bygges på menneskerettigheder.

”Pandemien har haft uforholdsmæssige store konsekvenser for verdens svageste grupper, herunder personer, der arbejder i frontlinjen, personer med funktionsnedsættelser, kvinder og piger samt minoritetsgrupper,” sagde FN’s generalsekretær António Guterres på Menneskerettighedsdagen.

”Pandemien har vundet indpas, fordi fattigdom, ulighed, diskrimination, ødelæggelser af vores miljø og andre krænkelser af menneskerettighederne har gjort vores samfund enormt skrøbelige.”

Den 10. december er en mulighed for at bekræfte, hvor vigtigt det er, at verden efter Covid-19 bygges på menneskerettigheder. Der er behov for global solidaritet, da kan favne vores gensidige afhængighed og fælles problemstillinger.

Under sloganet “Stå op for menneskerettigheder” sigter FN mod at engagere FN-familien, partnere og offentligheden i arbejdet med at bygge en verden baseret på menneskerettigheder.

”Mennesker og deres rettigheder skal være omdrejningspunkt for genopretningen efter coronapandemien. Vi har brug for universelle og rettighedsbaserede rammer, for eksempel sundhedsdækning for all, hvis vi skal overkomme pandemien og beskytte hinanden i fremtiden,” understregede generalsekretæren.

Menneskerettigheder skal tegne rammerne for den globale genopretning

Enhver form for diskrimination skal ophøre: strukturel diskrimination og racisme har været brænde på bålet for Covid-19. Hverken etnicitet, kultur, køn eller religion skal give anledning til diskrimination i forbindelse med genopretningen efter pandemien.

Uligheder skal bekæmpes: Før vi kan komme os over sundhedskrisen, skal vi tage hånd om de uligheder, som pandemien har forstærket. Vi skal fremme økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Politiske deltagelse og solidaritet skal styrkes: Vi er alle i samme både – fra enkeltpersoner, over græsrodsorganisationer og virksomheder til statsoverhoveder. Og vi har alle en rolle at spille i den genopretning efter Covid-19, som skal sikre, at verden bliver et bedre sted for fremtidige generationer. Vi skal sikre, at de svageste og de, der er hårdest ramt, får mulighed for at sætte deres aftryk på genopretningen.

Den bæredygtige udvikling skal fremmes: Bæredygtig udvikling er afgørende både for menneskeheden og for planeten. Menneskerettighederne, FN’s Verdensmål og Parisaftalen er hjørnesten i arbejdet med at genopbygge vores samfund efter Covid-19.

Pandemien underminerer menneskerettighederne

Pandemien underminerer menneskerettighederne. Den har i nogle tilfælde givet anledning til omfattende sikkerhedstiltag og undertrykkende indsatser, der begrænser den offentlige debat og ytringsfriheden,” tilføjede Guterres.

Menneskerettighedsdagen markeres hvert år den 10. december – dagen hvor FN’s generalforsamling i 1948 vedtog  Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen er det mest oversatte dokument og tilgængelig på mere end 500 sprog.

Kvinder spillede en vigtig rolle for vedtagelsen af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.Eleanor Roosevelt er bedst kendt for sit arbejde, men dette billede er fra en pressekonference med komitéen for kvinders status, der også deltog i arbejdet omkring Verdenserklæringen. Fra venstre: Angela Jurdak (Libanon), Fryderyka Kalinowski (Polen), Bodil Begtrup (Danmark), Minerva Bernardino (Den Dominikanske Republik), og Hansa Mehta (Indien). New York, Maj 1946. UN Photo

Læs også

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19