Verden har brug for færre våben – ikke flere

0
440
Foto: "Loyalist Arms Factory" by Burns Library, Boston College 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: "Loyalist Arms Factory" by Burns Library, Boston College 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

14. april 2014 – I en verden hvor mennesker stadig lever i ekstrem fattigdom, dør af underernæring og mangler adgang til sundhedsydelser, og hvor pandemier tager liv, er det vigtigere end nogensinde, at nedrustningsforhandlingerne begynder at tage fart. Niveauet for internationale militærudgifter er enormt højt, og år 2012 markerede en tvivlsom rekord, da man da kom op på 1,75 milliarder dollar brugt på militær.

Økonomisk støtte til våbenproduktion, opgradering og overvågning af enkeltpersoner skal blive et sekundært spørgsmål, og verden skal i stedet satse alt hvad den kan på humanitær bistand, miljøbeskyttelse, bekæmpelse af klimaforandringerne og en bæredygtig, grøn økonomi. Det var konklusionerne fra FN’s uafhængige ekspert for en demokratisk og retfærdig verden, Alfred de Zayas, ved den internationale kampagnedag mod løbske militærudgifter, Global Day of Action on Military Spending, som fejres den 14. april. Zayas opfordrer alle regeringer til at informere offentligheden om militære udgifter og protestere mod dem.

”Hvert demokrati skal omfatte civilsamfundet i budgetprocessen, og alle sektorer i samfundet skal høres, for at opnå beslutninger baseret på folks virkelige prioriteter. Lobbyister, militære entreprenører og andre repræsentanter for den militære industri kan ikke få lov til at kapre disse prioriteringer på folks bekostning.”

På grundlag af de repræsentative meningsmålinger, bør parlamenterne, ifølge Zayas, gennemføre folkets vilje, og skære væsentligt ned på militærudgifterne, uanset om vi taler om våbenproduktion, militær forskning, udenlandske militærbaser, kontrol af personer, information, eller militære operationer. Skatteindtægterne skal omdirigeres, så de bruges på borgerlige, politiske, økonomiske og kulturelle rettigheder, forskning indenfor bæredygtige energikilder og støtte til bæredygtig udvikling.’

“I min næste rapport til Menneskerettighedsrådet, vil jeg undersøge de mulige konsekvenser militærudgifterne har, for en demokratisk og retfærdig verdensorden. Jeg vil undersøge, hvordan oplysninger formidles til befolkningen med hensyn til militære udgifter, og hvilke mekanismer der er til at forhindre misbrug, “sagde Zayas.

“Jeg er overrasket over, at så få i dagens kontekst af den samfundsøkonomiske krise, har protesteret eller er blevet fortørnet over de voldsommer summer vores regeringer bruger på militæret og militært udstyr. Nedskæringer skal ske indenfor militærudgifter, ikke indenfor social sikring.”