Verdens Befolkningsdag 2013 – Fokus på teenagegraviditet

0
435
2013 7 11 unfpa

2013 7 11 unfpa

11. juli 2013 – En verdensbefolkning der i dag er på over 7 milliarder mennesker, har medført store konsekvenser i forhold til udvikling. 7 milliarder mennesker er en udfordring med konsekvenser for bæredygtighed, urbanisering, adgang til sundhedsydelser og styrkelse af ungdommen. I 2025 forventes verdensbefolkningen at nå 8,1 milliarder. Derfor er det vigtigt at skabe bevidsthed om de problemer verden står over for, som følge af en stadigt voksende befolkning. Det er grunden til hvorfor FN hvert år den 11. juli markerer Verdens Befolkningsdag. Målet er at skabe bevidsthed om forskellige befolkningsproblemer, og i år er der fokus på teenagegraviditet.

FN’s Befolkningsfond meddeler at ca. 16 millioner piger under 18 år føder hvert år og at yderligere 3,2 millioner får udført farlige aborter. I alt for mange tilfælde har disse pigers graviditet intet at gøre med et velinformeret valg. Ofte er det en konsekvens af diskrimination, rettighedskrænkelser, børneægteskab, utilstrækkelig uddannelse og seksuel tvang. Derfor er teenagegraviditet ikke bare et sundhedsspørgsmål, men et udviklingsspørgsmål der har dybe rødder i fattigdom, ulighed og et ubalanceret magtforhold mellem pigen og deres mandlige partner.

I sin meddelelse for at markere dagen sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, at teenagegraviditet er et følsomt emne der kræver international opmærksomhed. For at tackle problemet må piger blive støttet gennem forbedret sundhedsydelser og god uddannelse. ”Når en ung pige er uddannet er der større sandsynlighed for at hun gifter sig senere, at hun afventer graviditet til hun er klar til det, har sundere børn og har en større indkomst”, sagde Ban i hans meddelelse.

Fødselsraten blandt kvinder med lav uddannelse er større end dem med en sekundær eller højere uddannelse. Derudover er der for lidt seksuel undervisning i mange lande.

Teenagegraviditet er en stor bidrager til mødre- og børnedødelighed, og til den onde cirkel af dårligt helbred og fattigdom i udviklingslande. FN generalsekretæren opfordrer til mere ”opmærksomhed og ressourcer til uddannelse, sundhed og velvære af unge piger”, så de kan realisere deres fulde potentiale.

For at vide mere om teenagegraviditet, vær på udkig efter FN’s Befolkningsfonds State of the World rapport 2013 (udgives 23. oktober 2013).