Danmark klar med militært bidrag til Mali

0
468
mali

mali

19. december, 2013 – Folketinget har i dag sagt ja til at sende et transportfly og stabsofficerer til Mali. Bidraget til MINUSMA-missionen i Mali sker på baggrund af en anmodning fra FN.

Danmark er klar med et militært bidrag til at støtte FN’s MINUSMA-mission i Mali. Folketinget har i dag d. 19. december 2013 sagt ja til, at Forsvaret sender et C-130J-transportfly samt et stabsofficers-bidrag afsted til Mali primo 2014.
 
Udenrigsminister Holger K. Nielsen udtaler:
 
”Den enstemmige opbakning i Folketinget er et stærkt signal om det danske engagement i at skabe fred og stabilitet i Mali. Der er mange tætte og komplekse bånd fra Mali til Sahel-regionen og de øvrige omkringliggende lande, der betyder, at det er helt afgørende at få stabiliseret situationen i selve Mali. Vi bidrager nu med en meget solid sikkerhedsindsats, men samtidig også med politisk støtte, udviklingsbistand og humanitære indsatser. Særligt i en skrøbelig stat som Mali er det vigtigt, at sikkerhed, politik og udvikling går hånd i hånd. Og at vi gør det sammen med FN og verdenssamfundet. Mali og den maliske befolkning står overfor mange udfordringer, men Danmark støtter Malis vej mod et mere stabilt samfund.”
 
Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

”Det er glædeligt, at Folketinget i dag enstemmigt har sagt ja til, at Danmark kan stille med det militære bidrag i Mali som FN har anmodet os om. Forsvaret er klar til opgaven, og i starten af 2014 tager vores dygtige soldater samt et transportfly af sted for at bidrage til FN’s fredsbevarende mission. Det er vigtigt, at Danmark og verdenssamfundet bakker op om indsatsen i Mali, så der kan blive skabt sikkerhed og stabilitet i landet og i regionen.”
 
Baggrund
FN’s sikkerhedsråd vedtog den 25. april 2013 resolution 2100, der etablerede en egentlig FN-fredsbevarende operation, MINUSMA, med et bredt mandat. MINUSMA afløste 1. juli 2013 den hidtidige afrikansk-ledede støttemission, AFISMA. Danmark har modtaget en anmodning fra FN om at bidrage til MINUSMA. Det drejer sig dels om et stabsofficersbidrag fra primo 2014 på kontinuerlig basis samt et C-130J-transportfly med mandskab i op til fem måneder fra den 1. februar 2014. Det danske flybidrag forventes at være på op til ca. 60 personer. Flybidraget skal flyve for MINUSMA internt i Mali samt til destinationer i regionen. Stabsbidraget forventes i første omgang at være på ca. 10 personer med mulighed for senere forøgelse til op til ca. 15 personer og udsendes fra primo 2014. Udover at bidrage sikkerhedsmæssigt, så hjælper Danmark også politisk og udviklingsmæssigt. Efter halvandet års uroligheder har Mali for nyligt gennemført præsidentvalg med historisk høj valgdeltagelse.
 
Indsatsen i Mali er led i Danmarks bredspektrede indsats for at bidrage til stabilitet i den urolige Sahel-region. Den 23. september 2013 lancerede regeringen under FN’s Generalforsamling i New York et regionalt Freds- og Stabiliseringsprogram for Sahel, som bl.a. dækker Mali og de øvrige lande i regionen. Programmets tre fokusområder er 1) Støtte til dialog og forsoning, 2) Sikkerhedssektor-indsatser, samt 3) Bekæmpelse af voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet. Programmets samlede størrelse over 5 år er på 125 mio. kroner.

Kilde: Udenrigsministeriet