Verdens kvinder

0
489
Foto: Flickr / Scott Lewis

Foto: Flickr / Scott Lewis

Maj 2015 – Selv i moderne vestlige lande som Sverige og Frankrig kan kvinder forvente at tjene næsten en tredjedel mindre end mænd.

Ifølge en nyligt udgivet rapport fra FN’s agentur for ligestilling og kvinders rettigheder (UN Women) er dette blot et af de mange eksempler på hvordan samtidens globale økonomiske ikke tilgodeser kvinder. Rapporten tegner en alternativ økonomisk dagsorden der baner vej for realiseringen af kvinders ligestilling. 

Den nye økonomiske dagsorden er baseret på menneskerettighedsprincipperne og lægger vægt på disses væsentlighed på arbejdsmarkedet, bl.a. i forbindelse med kvinders ret til en god stilling, lige lønvilkår, sikre arbejdsforhold, pensionsretten, retten til sundhedsforpleje, vand og sanitet.

To kvinder i deres daglige gøremål. Foto: Scott Wallace / World Bank”Ved at erkende kvinders økonomiske og sociale rettigheder muliggøres forandringen af økonomier og det styrker kvinders, såvel som mænds indflydelse,” sagde Lakshi Puti, udøvende direktør for FN Women, i et interview med FN’s Radio.

”Rapporten fokuserer meget på at portrættere en økonomi, hvori arbejdende kvinder anerkendes og værdsættes for deres betalte og ubetalte arbejde”, fortsatte Puri.

En fremadskridende proces?

For tyve år siden satte Beijing-Konferencen en milepæl i ligestillingens navn. Siden da har betydningsfulde fordele blevet høstet i samfund, særligt på det retslige område. Flere piger går nu i skole, flere kvinder arbejder, bliver valgt og indtager lederpositioner. Men på trods af disse forbedringer, står millioner af kvinder og piger stadig i mandens skygge. Mange er dårligere betalt eller frarøves fundamentale rettigheder, såsom adgang til sundhedspleje, drikkevand og sanitære forhold. 

Overalt nægtes kvinder lige løn for arbejde af samme værdi. Rapporten afslører også, at kvinders indtjeninger på globalt plan ligger 24 % under mænds. For kvinder med børn er spændet endnu højere. I Sydasien for eksempel, er kvinders løn 34 % under mænds. I Frankrig og Sverige kan kvinder i løbet af deres levetid forvente at tjene 31 % mindre end mænd.

Foto: Arne Hoel / World BankPå globalt plan deltager kun halvdelen af kvinder i den formelle arbejdsstyrke til sammenligning med jordens 3/4 af mænd. I udviklingslande udgør kvinder 95 % af den uformelle, ubeskyttede, arbejdsstyrke. I alle verdenshjørner arbejder kvinder mere end mænd. Rollen som husmor er et utaknemmeligt arbejde, og kvinder arbejder næsten to og en halv gange så meget, ubetalt, for at passe børn og udføre husligt arbejde i forhold til mænd. Dertil ses det på verdensplan, hvis man sammenlægger kvinders lønnede og ulønnede arbejde, at kvinder hver eneste dag, arbejder i flere timer end mænd.

”Dette er straffen, som uretfærdigt tvinger kvinder til at træde ind i rollen som forsørgere, når staten ikke tilvejebringer de rette midler,” sagde UN Women’s udøvende direktør, Phumzile Mlambo-Ngcuka. “Vi har brug for politikker, der gør det muligt for både kvinder og mænd at tage sig af deres kære uden at skulle give afkald på deres egen økonomiske sikkerhed og uafhængighed,” tilføjede hun.

Der er koldt på toppen

Men selv når kvinder har succes på arbejdspladsen, støder de ind i forhindringer i mødet med deres mandlige modstykker. For eksempel erfares det i mange EU-landene, at store procentdele af kvinder har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser, fysisk kontakt eller andre former for seksuel chikane på arbejdspladsen. Dette gør sig gældende for 75 % af alle kvinder i ledelsesstillinger og højere faglige positioner og for 61 % af kvinderne i servicesektoren.

Christina Lagarde - en topkvinde i IMF. Foto: Simone D.McCourtie / World BankKvinder er også stadig underrepræsenteret i økonomiske ledende stillinger. Disse spænder fra fagforeninger til bestyrelser, fra finansministerier til internationale finansielle institutioner. Kvinders medlemskab i fagforeninger er voksende i nogle lande, men sjældent gør repræsentationen sig gældende i topstillinger. I 2014 varierede kvinders repræsentation i seks af verdens mest indflydelsesrige globale økonomiske institutioner bestyrelser, såsom IMF og Verdensbanken med 4-20 %.

Kun ved at styrke kvinders stemme og deltagelse i den makroøkonomiske politiske beslutningsproces kan bæredygtig lighed opnås, understreger rapporten.

Vejen fremad

Rapporten giver ti centrale anbefalinger til tiltag, som regeringerne og andre kan tage i brug for at bevæge sig i retning af en økonomi, der tilgodeser kvinder, såvel som mænd:

1. Oprette flere og bedre job til kvinder

2. Reducere kønsopdelingen og kønsbetingede lønforskelle

3. Styrke kvinders indkomstsikkerhed gennem livet

4. Genkende, begrænse og videredistribuere ubetalt pleje og husligt arbejde

5. Investere i kønsresponsive sociale tjenester

6. Maksimere ressourcer til opnåelse af bæredygtig lighed

7. Støtte kvindeorganisationer i at gøre krav på rettigheder og udforme politiske dagsordener på alle niveauer

8. Oprette et gunstigt globalt miljø for realiseringen af kvinders rettigheder

9. Bruge menneskerettighedsstandarder til at udforme politikker og katalysere forandring

10. Bruge den evidensbaserede tilgang til at vurdere fremskridt i kvinders økonomiske og sociale rettigheder

Kvinder i marken, Ghana. Foto: Curt Carnemark / World Bank

Artiklen er en del af UNRIC’s nyhedsbrev, maj 2015.