Verdens økonomiske situation og fremtidsudsigter 2011

0
448
alt

alt

Verdens økonomiske situation og fremtidsudsigter (WESP) er et fælles produkt af Institut for Økonomiske og Sociale Anliggender, DESA, FN’s Konference om Handel og Udvikling, UNCTAD, og de fem regionale FN-råd. Rapporten fremhæver den fortsatte udfordring ved den høje arbejdsløshed i mange lande, samt skitserer en række risici og usikkerheder for de økonomiske udsigter, som en for tidlig tilbagetrækning af politiske stimulus, øget valutakursvolatilitet og en fornyet udvidelse af de globale ubalancer kan skabe.