A-Ø webstedsindeks

Mål 15

Liv på land

Biodiversitet er et afgørende fundament for jordens livsbevarende systemer, og vores nuværende og fremtidige velstand hviler på dette grundlag. En langsigtet bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og økosystemerne er en vigtig faktor for, at folk kan slippe permanent ud af fattigdom. At tage ansvar for dette ligger hos de udviklede lande såvel som hos udviklingslandene. Mål 15 skal beskytte, genoprette og fremme en bæredygtig udnyttelse af økosystemerne, sikre et bæredygtig skovbrug, bekæmpe ørkendannelse og stoppe ødelæggelsen af jorden og tab af biodiversitet.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene