Verdens Sundhedsdag 2008: Sundheden skal beskyttes mod klimaforandringer

0
442
7. april hvert år markeres årsdagen for oprettelsen Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Ved samme lejlighed rettes fokus hvert år mod et vigtigt sundhedstema. I år fokuseres således på klimaforandringernes betydning for den globale sundhed. Det er et forsøg på at få klimadebatten til i højere grad at dreje sig om sundhed, da WHO vil skabe større bevidsthed om den voksende trussel som klimaforandringerne udgør for den offentlige sundhed.

Målet er at være bedre forberedt til at klare klimarelaterede sundhedsudfordringer på verdensplan ved gennem internationalt samarbejde at styrke overvågningen og kontrollen med smitsomme sygdomme, sikre bæredygtig brug af svindende vandressourcer og forbedre koordineringen af indsatser i tilfælde af katastrofer.

Konsekvenserne af klimaforandringerne for sundhedssituationen er allerede synlige. Flere dør af hede end før, forekomsten af smitsomme sygdomme forandrer sig og mønsteret for naturkatastrofer ændres. Disse påvirkninger vil have meget stor betydning hos især udsatte befolkninger såsom eksempelvis børn, ældre, fattige eller skrøbelige og isolerede grupper. Sårbarheden vil også være stor for områder med klimasensitive sygdomme, vandmangel eller lav fødeproduktion samt for storbyer, kystegne, småøer og bjergegne i udviklingslande.

Læs mere om Verdens Sundhedsdag 2008 og hvad du kan gøre:
Offentlig sundhed og miljø (WHO)
Hovedbudskaber i forbindelse med Verdens Sundhedsdag 2008
Målsætninger for Verdens Sundhedsdag 2008