Vigtig fremgang opnået for Årtusindemålene

0
453
Årets rapport for Årtusindemålene er netop udgivet

Årets rapport for Årtusindemålene er netop udgivet

Årets rapport for Årtusindemålene (MDG’s), lanceret mandag den 2. juli af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, viser, at vi har opnået vigtig fremgang.
Målet med at halvere ekstrem fattigdom er blevet nået fem år forud for 2015 deadlinen. Det samme gælder med at halvere antallet af personer, som mangler ordentlig adgang til drikkevand. Forholdene for de mere end 200 millioner mennesker, som lever i slumkvarterer, er blevet forbedret – en fordobling i forhold til 2020 målet. Antallet af piger som er indskrevet i skoler er nu det samme som antallet af drenge, og indskrivningsniveauet er steget især syd for Sahara i Afrika, og vi har set stigende fremgang i reduktion af børnedødelighed og barselsdød.

Betydelig fremgang er også nået med at få adgang til HIV behandling og kampen mod tuberkulose og malaria. ”Disse resultater repræsenterer en gevaldig reduktion i menneskelidelse og er en klar godkendelse af tilgangen anvendt for Årtusindemålene. Men resultaterne gør ikke, at vi kan slappe af”, meddelte Ban Ki-moon i sine forord i rapporten.

Årtusindemålene står stadig over for udfordringer og det internationale samfund er opfordret til at leve op til sine forpligtelser. ”Resultaterne var ulige distribueret over og inden for regioner og lande. Derudover var fremgang langsom for nogle Årtusindemål efter mange kriser i 2008-2009”, opsummerede Sha Zukang, undergeneralsekretær for økonomiske og sociale anliggender, i sit overblik for rapporten. Der er ikke sket nok fremgang med at sørge for anstændigt arbejde og udryddelse af hungersnød. På trods af reduktionen af barselsdød er fremgangen endnu ikke nok.

Yderligere succes afhænger af at opnå Årtusindemål 8 – det globale samarbejde for udvikling”, sagde Ban Ki-moon. Både Ban Ki-moon og Sha Zukang understregede vigtigheden af at opnå ligestilling mellem køn for at komme videre. ”Den nuværende økonomiske situation, som belemrer store dele af den udviklede verden, må ikke få lov til at bremse eller vende den fremgang, som vi har opnået. Lad os bygge på den succes, vi hidtil har skaffet, og lad os ikke stoppe før alle Årtusindemål er blevet nået”, sagde Ban Ki-moon.

Den fulde rapport samt listen over fremskridtene kan findes her: http://www.un.org/millenniumgoals/

For yderligere information, kontakt da:

Trygve Ølfarnes fra UNDP’s nordiske kontor: [email protected], +47 22 12 16 13 eller Newton Kanhema i udviklingsafdelingen i New York hovedkvarteret: [email protected]