Konference omkring situationen for det samiske folk

0
399

12. April, 2010

FN’s særlige rapportør hvad angår verdens oprindelige folk, James Anaya, skal mødes med repræsentanter fra samiske parlamenter og regeringer fra Norge, Sverige og Finland. Mødet finder sted på en særlig konfJames Anayaerence i Rovaniemi i Finland fra d. 14-16. april.

Formålet er at drøfte spørgsmål, der berører det samiske folk i Sámpi-regionen i de nordlige lande. Konferencen giver således Anaya mulighed for at drøfte spørgsmål fra status på samernes selvbestemmelse og deres ret til jord, vand og naturlige ressourcer i regionen til situationen for børn og unge – et spørgsmål, der særligt har fokus på uddannelse og sprog. Som en opfølgning på konferencen vil FN’s særlige rapportør udsende en rapport om menneskerettighedssituationen for det samiske folk i de nordiske lande. 

Samerne i den nordvestlige del af Europa er de oprindelige folk i den nordlige del af Norge, Sverige, Finland og Rusland. Demografiske mønstre gør det vanskeligt at angive de præcise tal på størrelsen af den samiske befolkning. Der er mindst 30.000 i Norge, omkring 20.000 i Sverige, lige over 7000 i Finland, mens der bor omtrent 2000 samer på den russiske Kola halvø.