A-Ø webstedsindeks

Vold i forhold er steget med 60 procent

Verdenssundhedsorganisationen opfordrer Europas myndigheder til omgående at gribe ind for at forhindre vold i hjemmet. Ifølge WHO’s regionale kontor i Europa er volden i nære relationer steget under de nylige begrænsninger af infektionsbekæmpelse.

“På trods af lidt statistik om emnet rapporterede medlemslandene i april op til 60 procent stigning i nødopkald fra kvinder, der blev udsat partnervold sammenlignet med det foregående år,” sagde Dr. Hans Kluge, leder af WHO’s regionale kontor i Europa på en virtuel pressekonference i København.

Mange europæiske lande, herunder Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Rusland, Spanien, Det Forenede Kongerige og andre, har rapporteret om en forekomst af vold i nære forhold til kvinder, mænd og børn.

Allerede inden indførelsen af COVID-19-pandemien og efterfølgende restriktioner for infektionsbekæmpelse var forekomsten af vold i hjemmet høj. Før pandemien blev en ud af fire kvinder og en ud af tre børn udsat for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres levetid.

Da langt de fleste skoler i Europa stadig er lukkede, risikerer mange sårbare børn ikke at blive opdaget af myndighederne. Adgang til offentlig assistance er også i øjeblikket begrænset.

– I henhold til karantæne- og isoleringsbestemmelser bliver det vanskeligere for myndighederne at beskytte sårbare kvinder og børn, samtidig med at de er mere sårbare over for gerningsmændene i hjemmet, siger WHO.

Tiltag er ikke et alternativ, men en moralsk forpligtelse
Dr. Hans Kluge har følgende meddelelse til myndighederne, ofre for vold og samfundet som helhed:

Til de nationale og regionale myndigheder i Europa: – Det bør ikke være et alternativ, men en moralsk forpligtelse at stille nødhjælpstjenester til rådighed for voldsofre, at give nødhjælpstjenester de nødvendige ressourcer og at styrke alarmnumre og digitale alarmtjenester.

Til samfundet som helhed: – Vold er ikke en privat sag. Kontakt naboer, bekendte, familie og venner – sørg for at støtte dem. Hvis du kender til tilfælde, hvor tingene ikke stemmer, skal du rapportere!

Til voldsofre: – Vold er aldrig din skyld. Aldrig! Dit hjem skal være et sikkert sted. Kontakt de mennesker, du er tættest på, kontakt organisationer, der kan sikre din sikkerhed og tage de nødvendige forholdsregler.

– Vold mod kvinder, mænd, børn og ældre, uanset omstændigheder, bør aldrig tolereres, tilføjede Kluge.

Nogle europæiske lande har truffet foranstaltninger for at reducere forekomsten af ​​vold i hjemmet. Italien har lanceret en app, der giver voldsofre mulighed for at bede om hjælp uden at skulle ringe et nødnummer. I Spanien og Frankrig kan farmaceuter underrettes om vold i nære forhold ved hjælp af en kode. I Frankrig og Belgien er hoteller blevet omdannet til krisecentre for voldsofre. Grønlands myndigheder har midlertidigt forbudt salg af alkohol for at beskytte hjemmemiljøet for sårbare børn.

– Vi burde dele disse oplevelser og lade dem inspirere os, konkluderede Hans Kluge. – Vi kan forhindre vold, det er ikke uundgåeligt.

Hvis du er et offer for vold i hjemmet, kan du kontakte linjen Vold og misbrug på tlf .: 1888, eller du kan besøge dit lokale krisecenter her.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19