A-Ø webstedsindeks

WHO slår alarm om miljøpåvirkning fra tobaksindustrien

WHO har i dag offentliggjort nye oplysninger om, i hvilket omfang tobak skader miljøet og menneskers sundhed, og opfordrer til at tage skridt til at gøre industrien mere ansvarlig for den ødelæggelse, som den forårsager.

Hvert år koster tobaksindustrien verden mere end 8 millioner menneskeliv, 600 millioner træer, 200.000 hektar jord, 22 milliarder tons vand og 84 millioner tons CO2.

Cigaretskod i et hul
Foto: Taylor Wilcox/Unsplash

Størstedelen af tobakken dyrkes i lav- og mellemindkomstlande, hvor der ofte er desperat brug for vand og landbrugsjord for at producere fødevarer til regionen. I stedet bruges de til at dyrke dødbringende tobaksplanter, mens mere og mere jord bliver ryddet for skove.

WHO-rapporten “Tobacco: Forgiftning af vores planet” fremhæver, at industriens CO2-fodaftryk fra produktion, forarbejdning og transport af tobak svarer til en femtedel af den CO2, der produceres af den kommercielle luftfartsindustri hvert år, hvilket bidrager yderligere til den globale opvarmning.

“Tobaksprodukter er den genstand på planeten, der bliver smidt mest i naturen og gaden, og de indeholder over 7000 giftige kemikalier, som siver ud i vores miljø, når de smides ud. Omkring 4,5 billioner cigaretfiltre forurener hvert år vores oceaner, floder, fortove, parker, jord og strande”, siger Dr. Ruediger Krech, direktør for sundhedsfremme i WHO.

Produkter som cigaretter, røgfri tobak og e-cigaretter bidrager også til ophobningen af plastikforurening. Cigaretfiltre indeholder mikroplast og udgør den næststørste form for plastikforurening på verdensplan.

På trods af tobaksindustriens markedsføring er der ingen beviser for, at filtre har nogen dokumenterede sundhedsmæssige fordele. WHO opfordrer de politiske beslutningstagere til at behandle cigaretfiltre som det, de er, nemlig engangsplastik, og overveje at forbyde cigaretfiltre for at beskytte folkesundheden og miljøet.

Udgifterne til oprydning af affald af tobaksvarer påhviler skatteyderne og ikke den industri, der skaber problemet. Hvert år koster dette Kina ca. 2,6 mia. USD og Indien ca. 766 mio. USD. Omkostningerne for Brasilien og Tyskland beløber sig til over 200 mio. USD (se nedenstående tabel for yderligere skøn).

Cigaret står oprejst i mørke
Foto: Matthew McQuarrie/Unsplash

Lande som Frankrig og Spanien og byer som San Francisco i Californien i USA har taget stilling. I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, har de med succes gennemført en lovgivning om “udvidet producentansvar”, som gør tobaksindustrien ansvarlig for at rydde op i den forurening, den skaber. Den 31. maj er verdensdag mod tobak.

WHO opfordrer indtrængende lande og byer til at følge dette eksempel og støtte tobaksavlere til at skifte til bæredygtige afgrøder, indføre strenge tobaksafgifter (som også kunne omfatte en miljøafgift) og tilbyde støttetjenester til at hjælpe folk med at holde op med at ryge.

 

Nøglefakta

  • Tobak dræber op til halvdelen af sine brugere.
  • Tobak dræber mere end 8 millioner mennesker hvert år. Mere end 7 millioner af disse dødsfald skyldes direkte tobaksbrug, mens ca. 1,2 millioner skyldes, at ikke-rygere udsættes for passiv rygning.
  • Over 80 % af verdens 1,3 mia. tobaksbrugere bor i lav- og mellemindkomstlande.
  • I 2020 brugte 22,3 % af verdens befolkning tobak, 36,7 % af alle mænd og 7,8 % af alle kvinder i verden.

 

 

Læs mere her:

World No Tobacco Day 2019 (who.int)

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19