60-års jubilæum for FN konvention mod folkemord

0
461

60-års dagen for FN’s Folkemordskonvention

Den 9. december 1948 vedtog FN’s Generalforsamling Folkemordskonventionen; en mellemstatslig aftale, der skal forhindre og straffe folkemord.

I anledningen af jubilæet har generalsekretærens repræsentant for folkemords anliggender opstartet en ny hjemmeside, der giver yderligere information om konventionen, kontorets mandat samt om folkemord generelt.

Francis Deng, Sudan, blev i maj 2007 valgt til generalsekretærens specielle rådgiver for forebyggelse af folkemord og masseovergreb på befolkninger (Special Adviser for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities). Den specielle rådgiver har samtidig fået forstærkelse i kraft af den specielle rådgiver for ansvaret for at beskytte (Special Adviser for the Responsibility to Protect), Edward Luck

Francis Deng