Rio+20: Hvad er bæredygtig udvikling?

0
632

”Mennesket er i centrum for bæredygtig udvikling. De er berettigede til et sundt og udbytterigt liv i harmoni med naturen”

(Første grundsætning i Rio-erklæringen om Miljø og Udvikling, 1992)

De tre søjler i bæredygtig udvikling: Økonomisk udvikling, social udvikling og beskyttelse af miljøet

Økonomisk udvikling er baseret på det faktum, at økonomi skal virke i overensstemmelse med naturen. Det kan for eksempel blive tydeliggjort i effektiv brug af naturlige ressourcer, energieffektive produktionsprocesser og genanvendelse af det endelige produkt. Økonomi skal tage hensyn til, at naturlige ressourcer er begrænsede, og de skal bevares for fremtidige generationer. Ifølge generalsekretærens højpanel om bæredygtig udvikling skal kvinders rolle i økonomi desuden fremhæves, siden den er vital for bæredygtig udvikling. Halvdelen af verdens kollektive intelligens består af kvinder, derfor bør deres deltagelse blive tilskyndet.

Kernen af social bæredygtighed er menneskelig værdighed. Det betyder lighed, retfærdighed og solidaritet i samfundet. I en social bæredygtig stat føler mennesker, at de kan have indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem. Social bæredygtighed promoverer integration og forhindrer social eksklusion. Den tidligere finske præsident Tarja Halonen, medformand i Generalsekretærens højniveaupanel om bæredygtig udvikling, har udtalt, at mennesker skal være i centrum af bæredygtig udvikling: ”Bekæmpelse af fattigdom og forbedring af lighed skal forblive en prioritet for verdens samfund.”

Beskyttelse af miljøet kræver, at mennesket tager begrænsningerne af de naturlige ressourcer i betragtning, så naturens diversitet og økosystemets funktionalitet ikke er truet. Energi er den største udfordring for miljømæssig udvikling, eftersom 90 procent af energiproduktionen er afhængig af fossile energiressourcer. Øko-effektiv produktion er baseret på besparelsen af vedvarende og ikke vedvarende naturlige kilder og at mindske udledninger. Det er centralt for den miljømæssige bæredygtighed, at vi går i retning af produktion og forbrug, som er mindre belastende for miljøet.

Målet for bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling sigter mod at forbinde miljømæssige og socioøkonomiske problemstillinger. Mennesket er afhængigt af naturlige ressourcer, men den nuværende generation kan ikke udnytte dem uden også at tænke på fremtiden. Beslutninger, som bliver taget nu, vil påvirke fremtiden for vores børn på samme både som tidligere generationers beslutninger stadig påvirker nutiden. Ressourcerne skal blive anvendt på en måde, så vi også gemmer dem til fremtidige generationer.

Vi må også tage med i overvejelserne, at beslutninger taget lokalt kan have globale konsekvenser. Hvis luften er foruret i Nordamerika, påvirker det også luftkvaliteten i Asien. Pesticider sprøjtet i Argentina kan skade fiskebestanden ud for Australiens kyst. At arbejde for bæredygtig udvikling er dermed alles opgave.

Opfyldelse af fremtidens behov afhænger af, hvor godt vi kan balancere sociale, økonomiske og miljømæssige målsætninger, når vi tager beslutninger i dag. Industriel vækst ses måske ikke som forenelig med at bevare naturlige ressourcer i øjeblikket. Men i det lange løb vil en ansvarlig udnyttelse af naturressourcerne hjælpe til at sikre, at disse ressourcer forbliver tilgængelige for en bæredygtig industriel og økonomisk vækst langt ind i fremtiden. 


Finlands udviklingsminister Heidi Hautala taler om Rio+20