A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fungerer som en global tænketank

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel:

FN er i spidsen for forskning, der søger løsninger på globale problemer. FN’s Befolkningsafdeling er en førende kilde til information og forskning om globale befolkningstendenser, der producerer ajourførte demografiske skøn og fremskrivninger.

FN’s statistikafdeling er centrum for det globale statistiske system, der udarbejder og spreder global økonomisk, demografisk, social, køn, miljø og energistatistik. FN’s udviklingsprograms årlige rapport om menneskelig udvikling giver uafhængige, empirisk forankrede analyser af vigtige udviklingsspørgsmål, tendenser og politikker, herunder det banebrydende Human Development Index. FN’s verdensøkonomiske og sociale undersøgelse, Word Banks verdensudviklingsrapport, Den Internationale Valutafonds Verdensøkonomiske udsigter og andre undersøgelser hjælper beslutningstagere med at tage informerede beslutninger.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19