A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fungerer som en global tænketank

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel:

FN er i spidsen for forskning, der søger løsninger på globale problemer. FN’s Befolkningsafdeling er en førende kilde til information og forskning om globale befolkningstendenser, der producerer ajourførte demografiske skøn og fremskrivninger.

FN’s statistikafdeling er centrum for det globale statistiske system, der udarbejder og spreder global økonomisk, demografisk, social, køn, miljø og energistatistik. FN’s udviklingsprograms årlige rapport om menneskelig udvikling giver uafhængige, empirisk forankrede analyser af vigtige udviklingsspørgsmål, tendenser og politikker, herunder det banebrydende Human Development Index. FN’s verdensøkonomiske og sociale undersøgelse, Word Banks verdensudviklingsrapport, Den Internationale Valutafonds Verdensøkonomiske udsigter og andre undersøgelser hjælper beslutningstagere med at tage informerede beslutninger.

Seneste nyt

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fungerer som...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: FN er i spidsen...

75 måder, hvor FN gør en forskel: Kreativitet og...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Verdensorganisationen for intellektuel ejendom...

75 måder, hvor FN gør en forskel: Forbud mod...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Stockholmkonventionen om vedvarende organiske...

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremme anstændigt...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)...

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19