A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Hjælpe lande til at overkomme klimaforandringer (13/75)

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Hjælpe lande til at overkomme klimaforandringer.

FN hjælper udviklingslande med at reagere på udfordringerne ved globale klimaforandringer. 34 FN-organer har dannet et partnerskab, der skal behandle problemet fyldestgørende. F.eks. Finansierer Global Environment Facility, der samler 10 FN-agenturer, projekter i udviklingslande. Som den finansielle mekanisme i klimakonventionen tildeler den cirka 550 millioner dollars om året til projekter om nye teknologier, energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtig transport.

Asien-Stillehavet er en af ​​de mest sårbare regioner for klimaændringer, og virkningerne forventes at blive mere intense i fremtiden. Det tegner sig også for næsten halvdelen af ​​de globale drivhusgasemissioner. FN miljø støtter lande over for denne dobbelte udfordring med at tilpasse sig et skiftende klima og på samme tid tackle drivhusgasudledninger.

I Asien og Stillehavet fokuserer FN-miljøet på:
– At forbedre forståelse og deling af viden omkring videnskab, politik og bedste praksis
– Vurdering af teknologibehov og lette teknologioverførsel til tilpasning og afhjælpning
– Integrering af klimaændringer i nationale- og sektorpolitik samt planlægning.
– Fremme parathed og adgang til finansiering

 

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19