A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Tager føringen, når globale problemer opstår

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Tager føringen, når globale problemer opstår 

Som verdens eneste virkelig verdensomspændende organisation er FN blevet verdens førende forum for at finde løsninger på de udfordringer, der trodser de nationale grænser og ikke kan løses af et land alene.

FN’s oprindelige formål var at sikre fred, beskytte menneskerettighederne, etablere en ramme for international lov og fremme økonomisk og social fremgang. I løbet af de 75 år, der er gået siden oprettelsen af ​​FN, har organisationen taget nye udfordringer op som klimaændringer, flygtningeproblemer og AIDS-epidemien.

Konfliktløsning og fredsbevaring er fortsat blandt FN’s mest synlige bidrag til en mere fredelig og retfærdig verden, men FN og dets underorganisationer bidrager også med en række andre aktiviteter til at forbedre folks liv – fra nødhjælp af katastrofeofre, uddannelse og beskyttelse af kvinders rettigheder til sikre korrekt brug af atomenergi.

FN’s første miljøkonference (Stockholm, 1972) hjalp med at gøre verdensledere opmærksom på de farer, vores planet står overfor. Den første verdenskonference om kvinder og deres behov (Mexico City, 1985) satte kvinders menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene på den internationale dagsorden. Andre vigtige FN-ledede topmøder inkluderer historiens første internationale konference om menneskerettigheder (Teheran, 1968), verdens første befolkningskonference (Bukarest, 1974) og verdens første klimakonference (Genève, 1979). Disse topmøder samlede eksperter, civilsamfundet og verdensledere og førte vigtige globale initiativer. Regelmæssige opfølgningskonferencer har bidraget til at opretholde villigheden til forandring oprettet under de første FN topmøder.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19