A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Tilvejebringelse af rent vand

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Tilvejebringelse af rent vand

Adgang til vand og sanitet anerkendes af FN som menneskerettigheder, hvilket afspejler den grundlæggende karakter af disse grundlæggende elementer i hver persons liv. Manglende adgang til sikkert, tilstrækkeligt og overkommeligt vand-, sanitets- og hygiejneudstyr har en ødelæggende effekt på sundheden, værdigheden og velstanden for milliarder af mennesker og har betydelige konsekvenser for realiseringen af ​​andre menneskerettigheder.

Mennesker er rettighedsindehavere, og stater er forpligtelt til at levere vand og sanitetstjenester. Rettighedsindehavere kan kræve deres rettigheder, og pligthavere skal garantere rettighederne til vand og sanitet lige og uden forskelsbehandling.

Den 28. juli 2010 anerkendte FN’s generalforsamling udtrykkeligt menneskerettighederne til vand og sanitet og erkendte, at rent drikkevand og sanitet er væsentlig for at virkeliggøre alle menneskerettigheder. Resolutionen opfordrer stater og internationale organisationer til at stille økonomiske ressourcer til rådighed, hjælpe kapacitetsopbygning og teknologioverførsel til at hjælpe lande, især udviklingslande, til at give sikre, rene, tilgængelige og overkommelige drikkevand og sanitet for alle.

I løbet af det første FN-årti med vand (1981-1990) fik mere end en milliard mennesker adgang til sikkert drikkevand for første gang i deres liv. I 2002 havde yderligere 1,1 milliarder mennesker rent vand. I 2003 rejste det internationale år for ferskvand opmærksomheden på vigtigheden af ​​at beskytte denne dyrebare ressource. Det andet internationale vandtiår (2005-2015) havde til formål at reducere med halvdelen af ​​antallet af mennesker uden kilde til rent drikkevand.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19