A-Ø webstedsindeks

Abekopper: UNAIDS er bekymret over stigmatisering af homoseksuelle

UNAIDS har udtrykt bekymring over, at der i visse offentlige rapporter og kommentarer om abekopper er blevet brugt sprog og billeder, især om LGBT+-personer og afrikanske personer, som forstærker homofobiske og racistiske stereotyper og forværrer stigmatisering.

Abekopper er en sygdom af global betydning for folkesundheden, da den ikke kun rammer lande i Vest- og Centralafrika, men også resten af verden, herunder flere vesteuropæiske lande som Danmark, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Portugal, Sverige og Storbritannien. Siden den 13. maj 2022 er der blevet rapporteret tilfælde af kopper til WHO fra 12 medlemsstater, som ikke er endemiske for abekopper.

En betydelig del af tilfældene er blevet identificeret blandt homoseksuelle, biseksuelle og andre mænd, der har sex med mænd, og nogle tilfælde er blevet identificeret gennem seksuelle sundhedsklinikker.

UNAIDS er den FN-enhed, der leder den globale indsats for at gøre en ende på AIDS som et folkesundhedsproblem. De siger i en erklæring, at erfaringerne fra AIDS-reaktionen viser, at stigmatisering og beskyldninger rettet mod visse grupper af mennesker hurtigt kan underminere en indsats mod udbrud.

“Stigmatisering og beskyldninger underminerer tilliden og kapaciteten til at reagere effektivt under udbrud som dette,” sagde Matthew Kavanagh, UNAIDS’ vicedirektør a.i. “Erfaringen viser, at stigmatiserende retorik hurtigt kan sætte en evidensbaseret reaktion ud af kraft ved at skabe en cyklus af frygt, drive folk væk fra sundhedstjenester, hindre bestræbelserne på at identificere tilfælde og tilskynde til ineffektive, straffende foranstaltninger.”

Abekopper overføres til mennesker ved tæt kontakt med en inficeret person eller et inficeret dyr eller med materiale, der er forurenet med viruset. Det kan ske ved direkte kontakt med blod, kropsvæsker eller læsioner på hud eller slimhinder fra inficerede dyr.

Global folkesundhed

Abekopper er en viral zoonose med symptomer, der minder meget om dem, man tidligere har set hos kopperpatienter, selv om de er klinisk mindre alvorlige. Abekopper forekommer primært i Central- og Vestafrika, ofte i nærheden af tropiske regnskove, og er i stigende grad dukket op i byområder. Dyreværter omfatter en række gnavere og ikke-menneskelige primater.

Vaccination mod kopper blev i flere observationsundersøgelser påvist at være ca. 85 % effektiv til at forebygge abekopper. Tidligere vaccination mod kopper kan således resultere i mildere sygdom.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19