Alle børn tæller

0
512

Gadebørn. Foto Flickr / Il Fatto Quotidiano 2.0 Generic (CC-BY-BC-SA 2.0)

11.04.2015 – “Forladt, afvist og smidt ud: næsten 150 millioner gadebørn over hele verden møder dagligt rettighedsbrud, med få eller ingen hensyn til hvad der er bedst for dem”, sagde FN’s menneskerettighedseksperter, og understregede, at hvert eneste barn tæller.

Gadebørn flygter fra fattigdom, dårlige leveforhold, ødelagte familier, vold i hjemmet. De kan være internt fordrevne, flygtet fra naturkatastrofer, krig og konflikt. De lever på gaden, fordi de ikke har noget bedre alternativ. Men på gaden lider de under diskrimination og stigmatisering.

Forud for den internationale dag for gadebørn, søndag den 12. april, opfordrer FN’s særlige udsending for salg og seksuel udnyttelse af børn, Maud de Boer-Buquicchio, og for forbedrede boligforhold, Leilani Farha, alle verdens lande til at investere i børn som arbejder eller lever på gaden, samt sørge for at de har adgang til rettigheder og tjenester, inklusiv bolig, sundhed og uddannelse.

Gadebørn i Velingara, Senegal. Foto: Flickr / Barry Pousman. Creative Commons.

”Gadebørn, som ofte er flygtet fra vold andre steder, har en høj risiko for at blive seksuelt udnyttet”, understreger Boer-Buquicchio. ”Den onde cirkel skal stoppes, og vi skal tage hånd om misbrug af børn på alle områder, også i hjemmet.”

Endvidere opfordrede menneskerettighedseksperterne alle lande til at ophæve love som kriminaliserer hjemløshed gennem forbud mod tiggeri og løsgængeri, og frarådede på det kraftigste vedtagelsen af disse love.

”Nøglen til at ændre gadebørns liv er, at sikre at de tager del i udviklingen af menneskerettighedsbaseret programmer og politikker, som angår dem, samt at de gives tilfredsstillende boliger og adgang til uddannelse,” sagde de.

Eksperterne opfordrede alle stater til at støtte gadebørn gennem specialiserede tiltag for at sikre barns rettigheder, herunder retten til frihed fra vold og diskrimination, samt at børns ret til et sted at bo garanteres.

”Gadebørn har de samme rettigheder som andre børn, som er nedfældet  FN’s konvention for børn rettigheder, og må derfor blive værdsat og behandlet derefter,” understregede de.