Ambitiøse mål om at besejre epidemi bliver vedtaget på FN topmøde om HIV/AIDS

0
420

10. juni 2011: Lande, der mødtes på et FN-topmøde i New York vedtog fredag den 10. juni nye ambitiøse mål for at besejre aids. Målene er sat med det formål at befri verden for en sygdom, der har kostet mere end 30 millioner menneskeliv siden den først blev opdaget for 3 årtier siden.

Erklæringen blev vedtaget af Generalforsamlingens medlemsstater, og indeholder klare, målbare mål. Målene er alle sat til at skulle nås inden 2015 og involverer blandt andet at halvere seksuel overførsel af hiv, at reducere overførselen blandt folk, der injicerer stoffer med 50 procent, at sikre at der ikke vil blive født flere børn med hiv, at øge universel adgang til antiretroviral behandling, at få 15 millioner mennesker på en behandling, der kan redde deres liv, og at halvere antallet af tuberkulose dødsfald hos mennesker, der lever med hiv med 50 procent, alt dette inden 2015.
 
Topmødet on AIDS samlede 3000 deltagere, inklusiv statsministre og regeringer, embedsmænd, repræsentanter for internationale organisationer, det civile samfund og mennesker, der lever med hiv, for at kortlægge vejen for den fremtidige aids-indsats.
 
“Det momentum, som vi her igen har oplevet, bekræfter den væsentlige rolle som FN spiller i aids-indsatsen,” fortalte Paul De Lay, vicedirektør for det fælles FN-program om HIV/AIDS (UNAIDS), til en reporter. “Dette møde har til hensigt at bringe os til begyndelsen af slutningen på aids.”
 
En af de begivenheder, der fandt sted i denne uge, var lanceringen af den globale plan, som Paul De Lay beskrev som “betydningsfuld”, den global plan har til formål at eliminere nye hiv-infektioner hos børn i 2015, hvilket derved vil stoppe de 370.000 nye hiv-infektioner hos børn, der i øjeblikket sker hvert år, men også for at holde mødrene i live.
 
Den anden vedtagelse var Sikkerhedsrådets vedtagelse af en ny resolution, der søger at beskytte fredsbevarende styrker og de ​​samfund, de interagerer med, samt at hjælpe med at stoppe volden mod kvinder i konflikt.
 
“Disse dristige nye mål, som er fastsat af verdens ledere, vil accelerere vores indsats for at reducere overførselen af HIV,” sagde forsamlings præsident Joseph Deiss. “Den udfordring, der nu er tilbage er gennemførelsen af disse forpligtelser, og her er lederskab og gensidig ansvarlighed altafgørende.”