International autismedag

0
823
International autismedag

International autismedag

2. april 2014 – FN’s resolution fra 2007 fastsatte 2. april som International autismedag, og det er dermed en af de tre officielle sygdomsspecifikke FN-dage. Målet er at skabe opmærksomhed om autisme spektrums forstyrrelser (ASF), en udbredt udviklingsforstyrrelse som påvirker millioner af mennesker.

Autisme spektrums forstyrrelser er en livslang udviklingsforstyrrelse, som viser sig i løbet af de første tre år af ens liv. Det skyldes en neurologisk forstyrrelse som påvirker hjernefunktioner. ASF rammer børn og voksne uafhængig af køn, etnisk oprindelse, eller socioøkonomisk status. Antallet af mennesker i verden med autisme er højt, og det har stor indflydelse på børn, deres familier, og samfundet.

I forhold til FN’s konvention om mennesker med handikaps rettigheder, skal denne dag ses som en del af en række af handlinger, der skal skabe en bedre tilværelse for alle. Resolutionen om den Internationale autismedag opfordrer alle medlemsstater til at tage foranstaltninger, der skal øge opmærksomheden om autisme i samfundet.

I anledning af dagen, afholder FN en række debatter og viser film, for at hjælpe med at skabe opmærksomhed om dette emne, i samarbejde med nonprofitorganisationer. Organisationen Autism Speaks samarbejder med FN i arbejdet med at arrangere debatter og filmvisninger. Samtidig har organisationen også lanceret kampagnen Light it up Blue. Det er en global kampagne der blandt andet betyder at mange af verdens ikoniske bygninger skal lyse blåt, blandt andet Sydneys operahus og Empire State Building i New York.

FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon siger i sin besked til den Internationale autismedag, at man kan måle et samfunds succes på hvor godt mennesker med forskellige evner er integreret i samfundet og opfattes som værdigfulde medlemmer af samfundet. Han opfordrer det internationale samfund til at ”tage del i at støtte fremgangen ved at støtte uddannelsesprogrammer, arbejdsmuligheder og andre foranstaltninger, som skal hjælpe til at realisere vor fælles vision om en mere inkluderende verden.”