Ban Ki-moons budskab på den Internationale Dag for Miner og Minerydning

0
410
alt

4. April, 2010

GENERALSEKRETÆR BAN KI-MOONS

BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR MINER OG MINERYDNING
4. april, 2010

alt

Landminer og eksplosive rester fra krige fortsætter med at forårsage frygtelige skader. Disse vilkårlige våben forårsager smertefulde skader og død, besværliggør genopbygningen i post-konfliktområder, skader miljøet og er en forhindring for udfoldelsen af socioøkonomiske og udviklingsmæssige tiltag lang tid efter at konflikten er ovre. De blokerer veje i Afghanistan, Sudan, Cambodja og den Demokratiske Republik Congo. De spærrer for adgangen til skoler og til hospitaler i Laos, Gaza og Nepal. 

Men vores arbejde i denne sektor fortsætter hver time hver eneste dag – og det er en succeshistorie. I løbet af de sidste to årtier har FN’s assistance inden for minerydning udviklet sig til at nå ud til mere end 60 lande og territorier. Udover at fjerne våben, er indsatsen inden for minerydning også med til at skabe lokal plads, genoprette de overlevendes værdighed og bygge sikre samfund for civile, påvirkede samfund og fredsbevarende styrker fra FN. Sådanne handlinger udgør et uvurderligt bidrag til vores bestræbelser på at indfri årtusindudviklingsmålene.  

Ban Ki-moon

Vores arbejde med landminer handler også om at fremme den universelle overholdelse af alle relevante juridiske instrumenter, inklusiv konventionen mod anti-personelle miner, protokol 5 om eksplosive rester fra krige samt konventionen mod klyngebomber – sidstnævnte vil træde i kraft d. 1. august 2010. Den anden konference til behandling af konventionen mod miner, afholdt i Cartagena sidste december, bevidnede en fornyet forpligtelse til traktaten og tiltag til fordel for minerydning over hele verden. 

Dette arbejde kræver konstant agtpågivenhed, omhu og kollektiv handling på mange områder. På denne internationale dag udtrykker jeg respekt for de, der arbejder med landminer og som trodser farlige omstændigheder og sætter deres liv på spil i udførelsen af deres arbejde. Lad os alle atter dedikere os selv til denne livreddende mærkesag så vores børn kan leve på en planet, fri fra trusler der er skabt af landminer og eksplosive rester fra krige.