De skyldige skal drages til ansvar i Syrien-konflikten

0
459
Foto: Freedom House 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Foto: Freedom House 2.0 Generic (CC BY 2.0)

6. juni 2014 – Det er essentielt i international lov at man drages til ansvar for sine handlinger. Nürenberg- og Tokyo-processerne efter Anden Verdenskrig, og derefter konflikterne i Rwanda, Bosnien-Hercegovina og Kroatien i starten af 1990’erne, understregede behovet for en permanent international domstol.

I 1998 lavede FN’s Generalforsamling Rom statutten, og skabte dermed Den Internationale Straffedomstol (ICC), som trådte i kraft i 2002. ICC stræber efter at retsforfølge ledere af væbnede grupperinger, politikere, militærledere og statsoverhoveder som har begået forbrydelser mod deres befolkninger. Det er dermed målet at ende straffrihed for gerningsmændene til de mest alvorlige forbrydelser i det internationale samfund. Målet er at drage de mennesker, som det traditionelle retssystem normalt ikke kan eller vil retsforfølge, til ansvar.

I forbindelse med konflikten i Syrien, er der blevet og bliver der, begået grusomheder mod den civile befolkning. En gruppe af af FN’s uafhængige menneskerettighedseksperter har understreget, at Sikkerhedsrådets manglende evne til at henvise situationen i Syrien til Den Internationale Straffedomstol giver mulighed for nye grusomheder. Rusland og Kinas brug af deres ret til veto, har blokeret Sikkerhedsrådet, der dermed ikke kan henvise situationen i Syrien til ICC.

Resolutionen, der var støttet af 13 medlemmer af Rådet, ville have givet ICC et mandat til at efterforske de forbrydelser, der er blevet begået i Syrien.

Siden marts 2011 er mere end 150.000 civile blevet dræbt, millioner har måttet flygte og overtrædelser af menneskerettighederne er voldsomme. Fraværet af retsforfølgelse på det nationale niveau gør at Sikkerhedsrådet, ifølge eksperter, har ansvaret for at henvise konflikten til Den Internationale Straffedomstol.

Den gruppe af uafhængige eksperter, der kræver, at situationen i Syrien kommer for Straffedomstolen, kommer fra flere forskellige sektorer. “Det dobbelte veto der blev nedlagt sidste uge mod resolutionen, der skulle henvise situationen til ICC, udsætter sandsynligvis den syriske befolkning for endnu flere grove overtrædelser af menneskerettighederne og overtrædelser af international lov”, slog eksperterne fast i en pressemedelelse. “Det at man ikke kan holde gerningsmændene ansvarlige for forbrydelserne, kan i sidste ende betyde at der kommer endnu flere grove menneskerettighedsovertrædelser.”

“At henvise konflikten i Syrien til Straffedomstolen ville have været et vigtigt og nødvendigt skridt for at beskytte civile imod fortsatte og fremtidige overtrædelser begået af alle sider i konflikten. Men også for at stoppe straffrihed for så grove overtrædelser af menneskerettighederne og international lov, hvoraf nogle tenderer til forbrydelser mod menneskeheden”, understregede eksperterne.