A-Ø webstedsindeks

Børns rettigheder skal tages alvorligt

Som FN’s særlige rådgiver om salg og seksuel udnyttelse af børn arbejder Maud de Boer-Buquicchio for at forbedre beskyttelsen af ​​børn, der bliver ofre for salg og seksuel udnyttelse. De sidste snart seks år har hun bidraget med vigtige anbefalinger og rapporter til regeringer og Menneskerettighedsrådet. Alligevel mener hun, at der skal gøres mere med yderligere ressourcer.

Menneskerettighedsrådets ”Særlige Procedurer” er en fælles betegnelse for uafhængige eksperter (kaldet særlige rapportører) og arbejdsgrupper, der opererer i bestemte lande og tager særlige temaer op. Selvom systemet med Særlige Procedurer har eksisteret siden 1967, blev den første særlige rapportør, der tog alle spørgsmål vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi i betragtning, først udnævnt i 1990. I deres roller som uafhængige eksperter skal de særlige rapportører være af højeste integritet og upartiskhed.

”Da vi er uafhængige eksperter, har vi en masse frihed til at tale. Men på samme tid har vi også en del ansvar. Derudover er der en adfærdskodeks, og vi kan ikke gå ud over omfanget af vores mandat eller deltage i aktiviteter, der er i konflikt med vores ansvar,” siger Maud de Boer-Buquicchio i et interview med UNRIC.

Forpligtelse til børns rettigheder

Gennem sin karriere har Maud de Boer-Buquicchio demonstreret et ægte engagement og dedikation til menneskerettigheder og specifikt til børns rettigheder. Hun arbejdede for Europarådet i 1969 med fokus på beskyttelse af menneskerettigheder. Fra 2002 til 2012 fungerede hun som Europarådets vicegeneralsekretær og var dermed den første kvinde valgt til denne stilling.

Hun lancerede Europarådets program ”Opbygning af et Europa for og med børn” for at sikre og fremme børns menneskerettigheder og for at beskytte børn mod alle former for vold.

I 2014 blev Maud de Boer-Buquicchio udnævnt til FN’s særlige rådgiver om salg og seksuel udnyttelse af børn. Hendes mandat blev fornyet i marts 2017.

”Jeg dedikerede meget af min karriere til at fremme børns rettigheder og forebygge seksuel udnyttelse af børn, så det gav kun mening for mig at søge denne stilling. I min optik var det en mulighed for at udvide mit arbejde fra et regionalt til et globalt niveau – med Børnekonventionen som mit handlingskompas.”

Involvering af børn

I sin rolle som FN’s særlige rapportør analyserer Maud de Boer-Buquicchio de grundlæggende årsager og identificerer nye mønstre, hvad angår salg og seksuel udnyttelse af børn. Hun fremsætter anbefalinger, udgiver tematiske rapporter, skaber opmærksomhed og foretager landebesøg på opfordring fra regeringer med henblik på at vurdere situationen og give anbefalinger vedrørende de spørgsmål, der hører under hendes mandat.

”Landebesøgene er meget vigtige og intensive. Jeg mødes med mange interessenter, herunder regeringsembedsmænd, politiet, dommere, unge parlamentsmedlemmer og vigtigst af alt, børn.”

Maud de Boer-Buquicchio har en stærk og selvsikker, men samtidig varm stemme. Man kan nemt forestille sig, at hun befinder sig godt i både embedsmænds så vel som i børns selskab. 

”Jeg prøver at involvere børn så meget, som jeg kan, og lytte til, hvad de mener, der skal gøres for at håndtere disse problemer. Ud over at mødes med børn og unge aktivister, prioriterer jeg altid at mødes med dem, der har været udsat for seksuelle overgreb for at lytte til deres synspunkter og behov.”

IKT-relateret seksuel udnyttelse og misbrug

Et af fokusområderne for den særlige rapportør handler om, hvordan informations- og kommunikationsteknologier (IKT) bliver brugt til at fremme salg og seksuel udnyttelse af børn. De nye risici, som internettet har bragt med sig, blev allerede behandlet i 90’erne af hendes forgænger og har siden da været et vigtigt fokusområde i mandatet.

”Når et billede af et mishandlet barn vises på nettet, er der altid et barneoffer og en gerningsmand. Det er også vigtigt at diskutere internettjenesteudbydernes ansvar – hvordan deres rolle kan formes til et beskyttelsesværktøj snarere end en facilitator, hvad enten det er bevidst eller ej,” forklarer Maud de Boer-Buquicchio.

Fremskridt – men også udfordringer

Den særlige rapportørs arbejde resulterer i rapporter og anbefalinger. Det er en kilde til tilfredshed, når der bliver fulgt op på disse anbefalinger. Efter hendes besøg i Malaysia var en af ​​Maud de Boer-Buquicchios anbefalinger eksempelvis oprettelsen af ​​en kommissær for børns rettigheder inden for den tidligere Menneskerettighedskommission (som i dag er Menneskerettighedsrådet) – noget, der nu er blevet implementeret.

Selvom der er gjort fremskridt, mener Maud de Boer-Buquicchio, at der generelt er behov for en bedre opfølgning.

”Det er en skam, at der ikke er nogen systematisk opfølgning på opfyldelsen af ​​vores anbefalinger, og at der er begrænsede muligheder for opfølgning af vores landebesøg på trods af vores mandats globale karakter. Det er svært at måle den direkte effekt af vores arbejde og forstå indflydelsen fra andre faktorer, men det vigtigste er, at børns rettigheder bliver taget alvorligt.”

Ressourcerne til hendes mandat er imidlertid meget knappe. Netop manglen på ressourcer mener Maud de Boer-Buquicchio er en af ​​de største udfordringer. Der er behov for mere forskningskapacitet og øget fortalervirksomhed.

”Den særlige rapportørs mandat er en fantastisk mekanisme til at advare regeringer og give uafhængig rådgivning om, hvad der skal gøres for at håndtere salg og seksuel udnyttelse af børn og gøre denne verden til et bedre sted for børn, hvor de kan nyde godt af deres rettigheder fuldt ud. Hvis Menneskerettighedsrådet ønsker, at dette skal være en succeshistorie, så mener jeg dog også, at mekanismen bør understøttes med tilstrækkelige ressourcer,” konkluderer Maud de Boer-Buquicchio.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19