A-Ø webstedsindeks

Covid-19 forværrer kræft-epidemien

Covid-19-pandemien har vendt op og ned på kræftbehandling. Screeninger er blevet udsat og operationer er blevet forsinket. Det vil have omfattende konsekvenser for mange mennesker i det kommende år – særligt fordi tidlig diagnosticering og behandling er afgørende.

I anledning af den internationale kræftdag den 4. februar fremhævede Hans Kluge, der er Verdenssundhedsorganisations (WHO) regionale direktør for Europa, de udfordinger for kræftpatienter, som følger i kølvandet på coronapandemien.

”Vi har ikke råd til at ignorere kræft-epidemien,” advarede han. I løbet af et almindeligt år er cancer årsag til 2.2 millioner europæers død, og det er en af de mest hyppige dødsårsager i Europa.

Livsafgørende screeninger aflyst

Ifølge WHO har Covid-19 forstyrret kræftbehandlingen i hvert tredje europæiske land. ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) fandt, at 60 procent af de europæiske strålings- og kræftafdelinger oplevede et fald i patienter under pandemien.

De britiske sundhedssystem NHS fandt, at antallet af briter, der blev udredt for kræft faldt med flere end 350,000. Det skyldes, at færre rettede henvendelse til sundhedsvæsenet mellem marts og september 2020. I Frankrig estimerer la Ligue contre le cancer, at omkring 30,000 tusinde kræfttilfælde er gået ubemærket hen på grund af coronapandemien.  

I Belgien og Holland tegner et lignede billede sig. I landene blev der målt et fald i kræftdiagnoser på henholdsvis 44 og 20-25 procent i løbet af første lockdown sammenlignet med samme periode i år 2019. Begge lande har forsøgt at indhente det forsømte, hvilket førte til en stigning i antallet af kræftdiagnoser i efteråret 2020. Belgiens kræftregister vurderer dog, at omkring 5.000 diagnoser fortsat er gået under radaren. Konsekvenserne af anden coronabølge er ikke blevet registreret.

I Danmark viser en ny undersøgelse, der er foretaget af Kræftens Bekæmpelse, at antallet af kræftdiagnoser i foråret faldt med 33 procent sammenlignet med samme periode i tidligere år. Det svarer til 2.800 færre diagnoser.

Alvorlige konsekvenser

For Liesbet Van Eycken, direktør for det belgiske kræftregister, er årsagen til foruroligende tal klar:

”Ikke-essentielle konsultationer, eksamination og operationer blev midlertidigt aflyst eller reduceret til et minimum,” forklarer hun til UNRIC og tilføjer, at folk med symptomer på kræft var modvillige mod at opsøge sundhedsmyndighederne på grund af frygt for at blive smittet med Covid-19.

Direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, uddyber, hvorfor de forsinkede diagnoser er problematiske: ”Det store fald risikerer at få alvorlige konsekvenser for de mennesker, der ikke er kommet i behandling i tide og for deres familier. Kræft behandles jo mest effektivt, når den opdages og behandles tidligt.”

Ifølge ESTRO står sundhedsarbejdere også over for en lang række udfordringer, når de skal behandle cancerpatienter i skyggen af corona. Mange personer med kræft har deres immunforsvar svækket, og de har derfor større risiko for at blive smittet med Covid-19. Og hvis de bliver smittet med sygdommen, bliver hospitalerne nødt til at sætte deres kræftbehandling på pause. Derudover bliver mange af de sundhedsarbejdere, der har har deres daglige gang på kræftafdelingerne, udlånt til coronaafdelingerne, hvilket fører til yderligere forsinkelser.

Fælles handling mod kræft

Europæisk koordination er afgørende i kampen mod kræft. WHO i Europa har lanceret et pan-europæisk initiativ kaldet: United Action Against Cancer. Initiativet har til formål at forene en mangfoldighed af europæiske aktører – fra græsrodsbevægelser til regeringer – i kampen mod kræft.

Bevidste valg er ifølge Van Eycken afgørende for, om vi får elimineret sygdommen. Det indebærer en sund livsstil med en afbalanceret diæt, fysisk aktivitet og deltagelse i screeningprogrammer. ”Adgang til sundhedspleje, der er effektiv, sikker, menneskelig og kvalitativ, er ligeledes helt afgørende,” tilføjer hun.

Liesbet Van Eycken understreger, at kræftpatienter ikke bliver glemt i de omfattende vaccinationsprogrammer, der i øjeblikket rulles ud. Der er stort fokus på at få vaccineret kræftpatienter hurtigt, forsikrer hun og retter sig til patienterne og de pårørende: ”Hold ud, vaccinen er på vej. Sørg for at holde jeg informeret og tak ja til vaccinen.”

Læs også: 

 

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19