DANMARK ØGER STØTTEN TIL WFP

0
462

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har besluttet at yde et ekstraordinært bidrag på 25 mio. kr. til Verdensfødevareprogrammet (WFP).

Beslutningen er truffet som følge af de stigende priser på fødevarer og brændstof, der væsentligt har forringet WFP’s muligheder for at gennemføre planlagte humanitære operationer i nødstedte områder.

Kornpriserne er steget dramatisk over det seneste år, hvilket forårsager social uro i en række udviklingslande. Prisstigningerne skyldes øget efterspørgsel i Asien. Dertil kommer at udbuddet er faldende pga. behovet for biobrændsel og som følge af flere tørker og oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne. Stigende energipriser bidrager gennem øgede produktionsomkostninger også til prisforhøjelserne. De stigende fødevarepriser udgør en alvorlig trussel for fødevaresikkerheden hos de fattigste ikke mindst i byområderne, der må bruge en stadig større andel af deres ressourcer på at købe helt basale fødevarer.

De høje priser på fødevarer udgør samtidig et alvorligt problem for nødhjælpsorganisationer, og især for Verdensfødevareprogrammet (WFP), der lige nu mangler forsyninger svarende til ca. 2,5 mia. kr. for at kunne dække behovet hos de ca. 73 mio. mennesker, programmet planlægger at hjælpe i år.

(Fra udenrigsministeriets hjemmeside)

Udviklingsminister Ulla Tørnæs                                     /UN Photo – Marco Castro