A-Ø webstedsindeks

Danmark og Grønland må forholde sig til kolonialismens negative sider

FN’s særlige rapportør efter besøg i Danmark og Grønland: Landene skal forholde sig til den koloniale fortids negative sider; en indflydelse der har skabt strukturel og systematisk racediskrimination imod det indfødte inuitsamfund.

Det konkluderer José Francisco Cali Tzay, FN’s særlige rapportør for oprindelige folks rettigheder, i sin rapport efter et 10-dages besøg i de to lande. Inuitterne udgør næsten 90 procent af Grønlands befolkning. Grønland er en selvstyrende afhængig del af Danmark i Rigsfællesskabet og var en koloni indtil 1953. 

Francisco-Cali-Tzay-UN-Special-rapporteur
José Francisco Cali Tzay, FN’s særlige rapportør for oprindelige folk. Foto: OHCHR

Inuitterne oplever, ifølge Cali Tzay, stadig forhindringer, når det kommer til at opnå respekt for deres menneskerettigheder. 

Kvinder blev tvangssteriliseret

“Jeg var især rystet over vidneudsagn fra inuitkvinder, der i rapporter havde fortalt, at danske sundhedsudbydere havde indsat intrauterint præventionsmiddel (IUD – intrauterine device) uden kvindernes viden eller samtykke. Nogle af dem var så unge som 12 år gamle,” udtalte Cali Tzay. 

Han henviste derudover til rapporter om inuitkvinder, bosiddende i Danmark, hvis børn var blevet taget fra dem, ligeledes uden deres viden eller samtykke, og anbragt hos danske plejefamilier. Han opfordrede Danmark til at revidere sine procedurer for vurdering af plejen af inuitbørn uden for hjemmet. Desuden opfordrede han Danmark til at adressere strukturelle skævheder indenfor omsorgssektoren.  

Misbrug, fattigdom og selvmord 

Grønland har store sociale problemer; de er tæt forbundet med fattigdom og mangel på ordentlige boliger samt manglende kvalitetsundervisning og støtte til folk med mentale problemer, sagde Cali Tzay. 

“Det estimeres, at omkring 20 procent af Grønlands børn har været udsat for vold og seksuelle overgreb”, udtalte han og tilføjede, at landet har en af de højeste selvmordsrater i verden.  

Under sit officielle besøg observerede den særlige rapportør en mangel på etablerede procedurer og mekanismer til at stå fast på inuitfolkets ret til frit, forudgående og informeret samtykke: Det være sig i forhold til turismesektoren, implementering af forretningsprojekter og vedtagelse af lovgivning og administrative forhold i Grønland. 

Inddrag inuitterne

“Jeg opfordrer på det kraftigste Grønlands regering til at inddrage den inuitiske befolkning, hvis levevis direkte påvirkes af planer om ekspansion inden for minedrift, turisme og infrastruktur,” udtalte Cali Tzay.  

På den positive side roste han Grønlands omfattende selvstyre som et “inspirerende eksempel på en oprindelig befolknings selvstyre i praksis og på en fredelig proces mod selvbestemmelse for oprindelige folk på verdensplan.” 

 

Greenland-Annie-spratt-flowers-houses-ocean
Foto: Annie Spratt / Unsplash

Om FN’s rapportører 

FN’s særlige rapportører, som José Francisco Cali Tzay, får deres mandat fra FN’s Sekretariatet for FN’s højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) med hovedsæde i Geneve. Eksperterne opererer uafhængigt af alle regeringer og organisationer. De er ikke FN-ansatte og modtager ikke løn for deres arbejde.  

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19