Danmarks engagement i forhold til handicappedes rettigheder evalueres af FN komité

0
430
Steve Johnson / CC BY 2.0

Steve Johnson / CC BY 2.0

GENÈVE 16.september 2014 – FN’s komité for rettigheder for personer med handicap (CRPD) drøfter den 23. og 24. september, hvorvidt Danmark lever op til landets forpligtelser under FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Sessionen vil blive sendt live på FN’s webcast.

Danmark er en af 150 parter, der har bundet sig til FN-konventionen om handicappedes rettigheder og skal derfor aflægge rapport til komitéen, der består af 18 uafhængige internationale eksperter.

CRPD vil således indgå i en dialog med den danske regerings delegation, med de handicappedes organisationer (DPO’er), med NGO’er og med andre organisationer, som repræsenterer de handicappede.

I blandt de mulige diskussionsemner er:

Aktiviteter, der skal skabe opmærksomhed omkring konventionen, tiltag der skal forhindre brugen af kemiske, fysiske og mekaniske former for frihedsberøvelse, tiltag for at forhindre ufrivillig sterilisering af handicappede, samt en faldende procentdel personer med handicap, der arbejder på det åbne arbejdsmarked.

Sted: Palais Wilson, Genève

Tidspunkt: 15:00 -18:00 den 23.september; 10:00 -13:00 den 24.september.

Webcast udsendelsen kan ses her: www.treatybodywebcast.org

For yderligere informationer om mødet se: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=935&Lang=en

Komitéens observationer ift. Danmark og de andre lande, der bliver vurderet – New Zealand, Mexico, Sydkorea, Ecuador og Belgien – bliver offentliggjort den 3.oktober her:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=935&Lang=en

For yderligere informationer om Komitéen for rettigheder for personer med handicap:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

For at aftale et interview med et medlem af komitéen, kontakt venligst Jorge Araya (+41 22 917 9106 / [email protected])

For yderligere informationer eller medieforespørgsler, kontakt venligst Liz Throssell (+41 (0) 22 917 9466/ +41 79 752 0488 /[email protected])

FN’s menneskerettighedsråd på de sociale medier:

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire

YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR

Storify:  http://storify.com/UNrightswire     

Google+: gplus.to/unitednationshumanrights  

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner