FN har udgivet studie om mord begået i 2012

0
449
stickerHelsinki documentation project/Flickr/2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

stickerHelsinki documentation project/Flickr/2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

10. april 2014 – Ifølge en rapport fra FN’s kontor for narkotika og kriminalitet der udgives i dag, blev 437.000 mennesker slået ihjel i løbet af 2012.

Mord er en af de mest sammenlignelige og præcise indikatorer for at måle volden i samfundet. Målet med det Internationale Studie af Manddrab 2012 er at forstå volden, ved at undersøge hvor det foregår, hvem der er i risici og hvorfor. Konsekvenserne ved mord er ikke blot tabet af det enkelte menneskeliv, det har også betydning for følelsen af sikkerhed, og derfor er det også en vigtig målestok for sikkerhed og retfærdighed i samfundet.

Rapporten konkluderer, at 80 % af ofrene var mænd, og 95 % af gerningmændene var mænd. Men i de tilfælde hvor drab foregik på baggrund af vold i hjemmet (hvilket var omkring 15 % af alle drabene), blev undersøgt nærmere, viste det sig, at 70 % af ofrene var kvinder. Blandt de kvindelige ofre kendte en stor del gerningsmanden, hvilket ikke gælder i tilfælde hvor ofret er en mand, de bliver oftest dræbt af fremmede. Halvdelen af alle mordofre er under 30 år gamle, især i Sydamerika og Centralamerika er antallet mere end fire gange højere end det gennemsnitlige niveau.

Det internationale gennemsnit er 6.2 mord pr. 100.000 mennesker. I den sydlige del af Afrika og i Centralamerika er gennemsnittet dog langt højere; 30 og 26 mord respektivt. 36 % af de mord der begåes i verden, begåes i Nord-, Syd- og Centralamerika sammenlagt. På den positive side, har Østasien, Sydeuropa og Vesteuropa haft den laveste rate i 2012. Procentdelen af mord begået i Europa, i forhold til det internationale antal, er 5 %. For Oceanien er det 0.3 %, hvilket er det laveste niveau internationalt. Antallet af mord begået i Østasien og Vest- og Sydeuropa falder stadigt, imens antallet stiger i Nordafrika.

I Sverige kender offer og gerningsmand hinanden i 54 % af tilfældene. Det er et meget højt antal i forhold til de fleste andre lande. Mere end halvdelen af mordene begået i både Sverige og Finland bliver begået imens gerningsmanden er under indflydelse af alkohol.