Dansk bidrag til at afhjælpe fødevaremangel i Afghanistan

0
480

Udviklingsministeren har besluttet at yde et bidrag på 10 mio. kr. til FN’s fødevareprogram (WFP), der over de kommende fem måneder planlægger at levere 81.000 tons hvede og andre fødevarer til Afghanistan.

Stærkt stigende priser på hvedemel har den seneste tid gjort livet meget vanskeligt for mange fattige afghanere, for hvem brød udgør en væsentlig del af den daglige kost. Den afghanske regering har derfor sammen med FN appelleret til det internationale samfund om støtte til at hjælpe godt 2,5 mio. afghanere gennem vinteren og foråret.

Prisstigningerne på hvedemel skyldes stigende verdensmarkedspriser på korn, som følge af stigende global efterspørgsel og dårlig høstudbytte hos flere af de traditionelt store korneksporterende lande. Dertil kommer at både Pakistan og Indien i de seneste år er gået fra at eksportere til at importere betydelige mængder hvede. Sikkerhedssituationen og den politiske ustabilitet i Pakistan har ligeledes bidraget til at presse priserne op.