A-Ø webstedsindeks

Guterres vil bygge en stærk koalition, der skal sikre klimaneutralitet

FN-generalsekretær, António Guterres, efterspørger ambitiøse og nye klimamålsætninger i den Europæiske Union (EU). Unionen skal påtage sig en ledende rolle i arbejdet med at reducere de globale CO2-udledninger.

Generalsekretæren delte sine visioner for den globale klimahandling i sin State of the Planet-tale, som han gav i dag ved Columbia University i New York

”Nu er tiden kommet for dristige og nye målsætninger om at hæve de klimapolitiske ambitioner. Vi skal sikre en modstands- og bæredygtig genopretning efter pandemien og samtidig tage højde for klimakrisen,” sagde Guterres til et virtuelt publikum.

Han noterede sig, at vigtige klimapolitiske aktører på det seneste har haft opløftende udmeldinger. Kina, EU, nogle af verdens’ største virksomheder, byer og regioner har alle præsenteret målsætninger om CO2-neutralitet.

”Den Europæiske Union har forpligtet sig på at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050 – og jeg forventer, at Unionen vil beslutte at reducere sine udledninger med minimum 55% i forhold til 1990 inden 2030.”

Generalsekretæren lagde vægt på, at menneskelig aktivitet ødelægger det naturlige miljø og er årsag til både klimaforandringer og forringelsen af artsdiversiteten.

“Lad mig gøre det helt klart: menneskelig aktivitet er den primære årsag til, at vi bevæger os mod kaos. Vores fornemmeste opgave i det 21. århundrede er at slutte fred med naturen.”

FN-generalsekretæren opfordrede regeringer til at stoppe med at bygge nye kulkraftværker samt udfase finansiering af kulkraft.

Han fremhævde også, at vi bør gentænke vores tilgang til drivhusgasser. ”Det er på tide at ændre systemet for CO2-afgifter. Byrden skal bevæges væk fra skattebetalere og mod de, der udleder CO2”

Et dystert billede over planetens tilstand

Guterres malede et dystert billede over planetens tilstand, hvor artdiversiteten er truet, millioner af dyre- og plantearter risikerer udryddelse, økosystemer forsvinder, og hvor 10 millioner hektarer skov går tabt hvert år.

“Kære venner. Menneskeheden fører krig mod naturen. Og det er selvmod. Naturen vil altid svare tilbage – og det gør den allerede med voksende styrke og raseri.”

Generalsekretæren fremhævede også to store FN-rapporter, der blev offentliggjort i dag, og som ”gør det klart, hvor tæt vi er på en klimakatastrofe”:

Den meteorologiske verdensorganisation (WMO) viser i en rapport, at år 2020 er på vej til at blive et af de tre varmeste år nogensinde målt. Selv med den nedkølende effekt, som La Nina har haft, har det foregående årti været det varmeste, der nogensinde er målt i menneskehedens historie.

  • I Arktis har organisationen målt exceptionelt høje temperaturer, der er mere end 3°C højere end gennemsnittet – og mere end 5°C højere i det nordlige Sibirien.
  • I oktober var havisen i Arktis rekordlav – og genfrysningen sker historisk langsomt.
  • I Grønland fortsætter isen med at forsvinde med 278 gigatons i gennemsnit om året.

En anden rapport fra FN’s miljøprogram viser, at – selvom corona-nedlukningerne har ført til midlertidige CO2-reduktioner – er kulstofudledninger fortsat rekordhøje og i vækst.

  • Udledningerne er stadig 62% højere i dag, end da klimaforhandlingerne begyndte i år 1990.

”Vi bevæger med tordende temperaturstigninger på 3-5°C i dette århundrede,”  konkluderede Guterres.

”Videnskaben er uomtvistelig: hvis vi skal begrænse temperaturstigningen til 1.5°C i forhold til førindustrielle niveauer, skal verden begrænse produktionen af fossile brændstoffer med 6% hvert år fra i dag og frem til 2030.

Alligevel bevæger vi os den anden retning med en planlagt vækst på 2% per år.”

Den grønne knap

Ifølge Guterres “er det på tide at trykke på ’den grønne knap’. Vi står ikke bare over for muligheden for at genstarte den globale økonomi men også for at transformere den. En bæredygtig økonomi, der er forankret i vedvarende energi, vil skabe nye jobs, en grønnere infrastruktur og en mere modstandsdygtig fremtid.”

”Vi skal gribe dette unikke øjeblik og gøre det til en bevægelse,” tilføjede generalsekretæren. ”FN’s fornemmeste opgave i år 2021 er at bygge en global koalition for klimaneutralitet.”

Han argumenterede, at genopretning efter pandemien og reparation af planeten er to sider af samme sag. For at vi skal lykkes med det, skal vi imødekomme tre målsætninger: 1) opnå klimaneutralitet inden for de næste tre årtier, 2) globale finansielle strømninger skal understøtte Parisaftalen og 3) vi skal opbygge en modstandsdygtighed blandt de hårdest ramte dele af verden.

“Vi har allerede aftalerne på plads: FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen. Døren står åben og mulighederne er her. Det er på tide, at vi fundamentalt ændrer menneskets forhold til naturen – og til hverandre,” konkluderede FN-generalsekretær, António Guterres.

Læs også

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19