Luftforurening dræber en halv million om året i Europa

0
418
air quality UN Photo Kibae Park

air quality UN Photo Kibae Park

11.06.2016 – Over 500.000 tidlige dødsfald i Europa kan tilskrives den udendørsluftkvalitet hvert år, ifølge en ny rapport fra FN.

Hvad mere er, at 100.000 tidlige dødsfald kan tilskrives den indendørsluftkvalitet i den paneuropæiske region, ifølge en rapporten fra 2012. Luftforurening er nu den største sundhedsrisiko i Europa og flere end 95% af bybefolkningen i EU er udsat for luftforurening på niveauer, der er over Verdenssundhedsorganisationens retningslinjer.

Dårlig luftkvalitet, klimaforandringerne, usund livsstil og afstanden mellem mennesker og miljøer, påvirker i stigende grad menneskers sundhed i regionen, ifølge den seneste Global Environment Outlooks (GEO-6) vurdering af den paneuropæiske region, udarbejdet af UNEP og UNECE med støtte fra det Europæiske Miljøagentur (EEA).

air quality UN Photo Michos TzovarasKlimaforandringerne er en af de største trusler mod menneskers- og økosystemers sundhed og, mod opnåelse af bæredygtig udvikling i den paneuropæiske region. Derudover, er det også en accelerator for de fleste andre miljømæssige risici. Virkningerne af klimaforandringerne påvirker menneskers velvære når det skaber oversvømmelser, hedebølger, tørke, reduceret landbrugsproduktivitet, forværret luftforurening og allergi, og bidrager til en stigning af mad- og vandbårne sygdomme.

Konkurrerende interesser for jordressourcer er udbredt i hele regionen. Hver dag mister alene landene i EU28, 275 hektar landbrugsjord til arealbefæstelse og dyrkning. Landkvaliteten påvirkninger menneskers sundhed på forskellige måder, blandt andet med fordelene fra mad og ernæring, leverum og rekreativplads, som skaber optimale forhold for sund livsstil, motion og endda mental sundhed.

Ifølge rapporten, der blev lanceret ved den ottende Miljø for Europa ministerkonference (EfE), som startede i onsdags og sluttede i går, er de miljømæssige udfordringer i regionen blevet mere systemiske og komplekse, alt imens modstandsdygtigheden over for disse udfordringer, bliver påvirket af megatrends, som er uden for regionens kontrol.