GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN MOD TUBERKOLOSE

0
426

24. MARTS 2006

Vi har allerede i år nået en milepæl i kampen mod tuberkolose, nemlig med lanceringen af ”Actions for Life”, den globale handlingsplan for bekæmpelse af tuberkolose for perioden 2006-2015. Hvis planen iværksættes fuldt ud, kan den redde fjorten millioner liv i løbet af de næste ti år. Yderligere 50 millioner turberkoloserammede kan behandles. Nye mediciner, de første i løbet af de sidste 40 år, og nye diagnostikker kan udvikles. En ny vaccine kan revolutionere kontrollen over tuberkolose.

Sådanne prognoser er ambitiøse, men opnåelige, hvis vi alle støtter op omkring den globale plan. Planen har forslag til, hvordan det kan lykkes at nå milleniummålet om at reducere turberkulose samt, hvordan sygdommen kan forhindres i at ramme de fattigste af de fattige og de mest udsatte grupper i verden.

Over hele verden er situationen for TB forskellig. Mere end halvdelen af dem der rammes af tuberkolose bor i Asien. Heldigvis investerer Kina, Indien, Filippinerne og Indonesien i stadig højere grad i bekæmpelsen af TB. I Latinamerika og i Midtøsten registreres der stadig færre tilfælde hvert år. Efter flere år med stigende tal i Østeuropa har antallet nu stabiliseret sig, og der er håb om at kunne begrænse resistensen mod tuberkolosemedicin. Men på trods af dette er der stadig behov for mere handling for at nå fattige og udsatte grupper. Især er der brug for en betydelig indsats i Afrika. På dette kontinent fortsætter antallet med at stige, i tillæg til HIV og AIDS-epidemien. Sidste år erklærede afrikanske ministre udviklingen i TB for en krisesituation.

”Actions for Life” er en detaljeret plan. Aktører på højt internationalt niveau har forpligtet sig til fælles handling i bekæmpelse af sygdommen, fra G8-gruppen og Verdenstopmødet 2005. Dette indebærer at mobilisere alle nødvendige interne og eksterne resourcer for at øge programmer for TB-kontrol, styrke helsevæsenet, iværksætte fælles tiltag mod TB og HIV, samt at investere i forskning.

Lad os i anledning af verdensdagen mod tuberkolose stræbe mod en verden fri for TB. Lad os handle for at redde liv.