Nogles misbilligelse retfærdiggør aldrig krænkelse af andre

0
443
UGANDA

UGANDA

25. februar 2014 – Ugandas nye lov om homoseksualitet kriminaliserer og giver livstidsdomme for homoseksualitet, ved ægteskab der involverer to af samme køn og for ”forværret homoseksualitet”.

FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, har fordømt loven, som blev underskrevet i Uganda i går. Ifølge Pillay vil diskrimination mod lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede mennesker (LGBT) blive institutionaliseret, og kan opmuntre til chikane og vold.

”Nogles misbilligelse kan aldrig retfærdiggøre at krænke andre menneskers grundlæggende menneskerettigheder” udtaler Pillay.

”Denne lov vil institutionalisere diskrimination og opmuntrer sandsynligvis til chikane og vold mod individer på grundlag af deres seksuelle orientering. Den er formuleret så bredt, at det kan føre til magtmisbrug og beskyldninger mod hvem som helst, ikke kun LGBT mennesker”, sagde hun i sin udtalelse.

Pillay understreger, at Uganda er forpligtet til at respektere individers rettigheder og at beskytte dem fra diskrimination og vold, både i kraft af deres egen forfatning og i kraft af international lov.

Menneskerettighedskommissæren frygter også, at loven kan true det alvorligt vigtige arbejde som forsvarere af menneskerettighederne laver i landet, og opfordrer derfor regeringen til med det samme sørge for at de ikke bliver retsforfulgt på grund af deres kamp.

”Hyppigheden af tilfælde af HIV-infektion stiger i Uganda, og loven vil have en negativ effekt på indsatsen for at hindre overførsel af smitten og sørge for behandling til dem der lever med HIV, såvel som underminere regeringens arbejde med ikke-diskriminerende adgang til sundhedsvæsenet” udtalte Navi Pillar.

Den danske Udviklingsminister, Mogens Jensen, har udtalt, at loven får konsekvenser for den danske udviklingsbistand til Uganda. 50 af de 300 millioner landet modtager, vil blive givet til private fonde, i stedet for gennem regeringskontorerne.

Loven giver fængselsstraffe på mellem fem og syv års fængsel for at ”fremme”, ”forsøge at udføre”, ”hjælpe og tilskynde til” homoseksualitet.