A-Ø webstedsindeks

Den etiopiske matematikprofessor blandt samerne

Fred skal bygges gennem mellemmenneskelig kulturel og moralsk solidaritet. Dét personificerer Andualem Gebremichael, en etiopisk matematikprofessor ved Sámi University of Applied Sciences i Norge.

Internationalt samarbejde om uddannelse, videnskab og kultur er en hjørnesten i FN’s fredsopbyggende arbejde. Men hvad får en etiopisk matematiker til at bruge sin tid på at bøje samiske verber og gå i dybden med joik, der er samernes traditionelle folkesang?

Kultur er vigtig

Efter at have færdiggjort sin kandidatgrad i matematik i Addis Ababa besluttede Gebremichael, der er opvokset i Etiopien, at fokusere sit arbejde på forholdet mellem kultur og uddannelse. Han blev ansat som PhD-studerende ved Universitetet i Adger, Norge, hvor han i sin afhandling undersøgte, hvilken værdi etiopiske gymnasieelever tillagde matematikken. Han fandt, at kultur øver afgørende indflydelse på vores tilgang til uddannelse.

Andualem Gebremichaels bærende argument er, at der er en direkte kobling mellem kultur og læringsprocesser. Og sprog er en af de mest afgørende faktorer. Han er nu selv blevet genstand for sine teorier og lærer i øjeblikket samisk i det nordlige Norge.

Photo: Christina Gjertsen

Samerne er et oprindeligt folk, der bor på de nordlige breddegrader af Norge, Sverige, Finland og Rusland. De omkring 100.000 samere taler mere end 11 forskellige modersmål og samtlige sprog baserer sig på en særegen kulturarv. De fleste samere er i dag en del af de nordiske samfund, og størstedelen lever i større byer.

Fra amharisk og engelsk til samisk

Efter sin doktorafhandling blev Gebremichael tilbudt en undervisningsstilling ved Sami University College i den norske kommunue, Kautokeino, der hører til forvaltningsområdet for samisk sprog. Stillingen var forudsat af, at Gebremichael kunne undervise på samisk senest tre år inde i ansættelsen. Ivrig efter at lægge krop til egne teorier tog han imod udfordringen, og den 50-årige etiopier er nu dykket dybt ned i samisk kultur.

”I forhold til matematik er det afgørende, at de studerende lærer på deres eget sprog. De bidrager ikke alene til øget deltagelse. Det forbedrer også de studerendes faglige resultater,” forklarede Gebremichael til UNRIC.

Foto:Åse M.P. Pulk

Sami University College er ansvarlige for højere uddannelse på samisk i Norge og har programmer der er tilpasset samisk kultur og sprog. Universitetets fremmeste opgave er at udvikle samisk som akademisk sprog, og det samler samere på tværs af landegrænser.

Gebremichael indrømmer, at det har været udfordrende at tilpasse sig livet i det nordlige Norge, men understreger at ”på trods af de klimatiske forskelle mellem solrige Etiopien og det iskolde Arktis, skal uddannelse og det at lære være sjovt, og det kan det kun være, hvis indholdet tilpasses de kulturelle omgivelser.”

Sproglig mangfoldighed er ikke matematikprofessoren uvant. I Etiopien er der seks officielle sprog – og hermed ikke medregnet de utallige regionale dialekter. Han læste selv matematik på amharisk og engelsk, og da han flyttede til Norge for sin doktorafhandling, begyndte han at lære norsk. Nu glæder han sig til at tilføje samisk til sit repertoire.

Fredsopbygning

Som verden bliver stadigt mere globaliseret, er tværkulturel forståelse afgørende for fredelige udvekslinger. Gensidig forståelse for den kulturelle mangfoldighed er en bærende søjle i FN. Og det var netop denne erkendelse, der affødte grundlæggelsen af UNESCO, hvis forfatning understreger det kulturens betydning for varig fred:

”Eftersom krig altid finder sin begyndelse i mænd og kvinders sind, er det også i mænd og kvinders sind, at forsvaret for fred skal bygges.”

Læs også

Den internationale modersprogsdag: sneets sprog

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19