Den internationale uge for skove

0
445
Pahmung Krui Damar Forest Indonesia. Photo

Pahmung Krui Damar Forest Indonesia. Photo

20.7.2016 – Et af de halvårlige møder i Udvalget for Skovbrug (COFO) løber af stablen i denne uge i samarbejde med den Internationale Uge for Skove. De to årlige COFO-sessioner samler lederne for skovtjenester og andre højtstående embedsmænd for at identificere nye politiske og tekniske problemer og finde løsninger på disse, samt rådgive FAO og andre til at tage affærer.

Sessionens centrale temaer omhandler succeskriterierne fra 2015-målene og en overvejelser af hvordan skove og bæredygtig skovforvaltning kan bidrage til at nå De Globale Mål for Bæredygtig Udvikling.

Sammen med den Internationale Uge for Skove vil COFO undersøge, hvordan det fulde potentiale af skove bedst kan opnås. Herunder skoves bidrag til levebrød, fødevaresikkerhed, job, ligestilling og mange andre af de globale måls agenda.

I denne uge bliver en rapport om verdens skoves tilstand også lanceret. Denne rapport beskriver blandt andet de udfordringer og muligheder, som opstå ved samspillet mellem skove, landbrug og bæredygtig udvikling. Den viser, at en bæredygtig forvaltning af både skove og landbrug, og deres integration i landbrugsplaner, er afgørende for at nå De Globale Mål for Bæredygtig Udvikling og dermed sikre fødevaresikkerheden og håndtere klimaforandringerne.