Den mest tolererede menneskerettighedskrænkelse

0
457

 Resized Photo Flickr LMAP 2.0 Generic CC BY 2.0

25.11.2015 – En ud af tre kvinder har været udsat for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres levetid – det er en rystende epidemi af globale proportioner.

25. november markeres den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

“Vold mod kvinder og piger er fortsat et af de mest alvorlige – og mest tolererede – brud på menneskerettigheder rundt om i verden. Det er både en af grundene til og en af konsekvenserne af diskrimination og ulighed mellem kønnene,” siger Phumzile Mlambo-Ngcuka, administrerende direktør for UNWOMEN. ”De fortsatte brud er et af de klareste eksempler på samfund, der er ude af balance, og vi er fast besluttede på at ændre dette.”

Forebyggelse er dette års tema for den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, og FN opfordrer alle til at være med i UNiTE-kampagnen ved at tage del i eller organisere ”orange arrangementer” mellem 25. november og 10. december.

Ban Ki-moon udtaler, at han er dybt bekymret over forholdene for kvinder, der må leve med væbnede konflikter, og som lider under forskellige former for vold, seksuelle overgreb, slaveri og menneskehandel.

 ”Voldelige ekstremister forvrænger religiøs lærdom for at retfærdiggøre masseundertrykkelse og overgreb på kvinder,” siger Ban Ki-moon. ”Dette er ikke tilfældige voldshandlinger eller blot et biprodukt af krig, men derimod systematiske forsøg på at undertrykke kvinders frihed og mulighed for kontrol over deres egne kroppe. Det er afgørende at beskytte og myndiggøre kvinder som en del af verdens bestræbelser på at bekæmpe og forebygge voldelig ekstremisme.”

I hele verden bliver 35 % af kvinder og piger udsat for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres levetid, mens det i visse lande er op til syv ud af ti.

Det anslås, at omkring 133 millioner piger og kvinder er blevet omskåret på en eller anden måde i de 29 lande i Afrika og Mellemøsten, hvor den skadelige praksis er mest udbredt.

Mere end 700 millioner nulevende kvinder er blevet gift som børn, hvoraf 250 millioner blev gift, før de blev 15. Piger, der bliver gift, før de bliver 18, har mindre sandsynlighed for at gennemføre deres uddannelse og større sandsynlighed for at blive udsat for vold indenfor hjemmet og få fødselskomplikationer.

Omkostningerne og konsekvenserne af vold mod kvinder rammer flere generationer.

Mere information:

UN Women: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women#sthash.TtLrQFVW.dpuf~~number=plural

UNiTE to end violence against women:http://www.un.org/en/women/endviolence/

International dag for afskaffelse af vold mod kvinder:http://www.un.org/en/events/endviolenceday/