Det billigste masseødelæggelsesvåben

0
485
Foto: FN-foto / Jawad Jalali

Foto: FN-foto / Jawad Jalali

19.06.2015 – I kontrast til den gængse tro, er seksuelle overgreb mod kvinder ikke blot en tilfældig handling, som begås af individuelle soldater. Tværtimod bruges seksuel vold som et militant angreb, der har til formål at demoralisere kvinder, rive samfund fra hinanden og kontrollere hele befolkninger.

500,000 kvinder blev voldtaget under folkedrabet i Rwanda, 64,000 i Sierre Leone, og over 40,000 i krigen mellem Bosnien-Hercegovina. Hver dag bliver hundredvis af kvinder voldtaget i Darfur, Syrien og Irak. Mange bliver tortureret og lemlæstet for øjnene af deres familier, mens andre bliver imprægneret, som forsøg på at ændre den etniske magtbalance.

FN’s medlemsstater tager i dag et standpunkt og markerer den 19. juni som en international dag for at eliminere seksuel vold i konflikter.

Z.H.Bangura. Foto: Fn-Foto

Den internationale dag har til formål at skabe opmærksomhed på behovet for at ende konfliktrelaterede seksuel vold. Dagen søger også, at hædre de, som har overlevet seksuel vold verden over, samt hylde de, som sætter deres eget liv på spil ved kampenes frontlinje.

”I dag er det stadig relativt ’omkostningsfrit’ at voldtage en kvinde eller et barn under en konflikt. Seksuel vold rammer alle aldre, netop fordi det er et billigt og masseødelæggende våben,” siger FN’s særlige udsending for seksuel vold i konfliktområder, Zainab Hawa Bangura.

”Vi kan og vi skal sætte en stopper for denne realitet. Dette kan opnås ved at gøre det omkostningsfuldt at kommandere eller udføre seksuel vold i konflikter.”

Der er behov for mentalitetsændringer i forhold til at begå vold mod kvinder. Ved at ændre lovene og politikkerne, som giver straffrihed til gerningsmændene og ved at tage et fælles standpunkt, kan vi sætter en stopper for disse forbrydelser mod menneskeheden.

Vis din støtte i kampen mod seksuel vold i konflikter med twitter-hastagget #endSVC.

Relaterede artikler:

Alle har et ansvar for at stoppe kønsbaseret vold

Sakharovprisen 2014 går til Denis Mukwege, “manden der fikser kvinder”

Næsten halvdelen af alle seksuelle overgreb bliver begået på piger, der er femten år eller yngre