Det går bedre end vi tror

0
535

Ny nordisk undersøgelse afslører danskernes fejlagtige billede af udviklingslandene
 
København, 2. juli 2007:
 
Ni ud af ti danskere tror, at levestandarden for verdens fattigste er langt dårligere, end den faktisk er. En ny undersøgelse foretaget af Catinét Research afslører, at der er en stor kløft mellem danskernes billede af udviklingslandene og virkeligheden. Undersøgelsen offentliggøres sammen med helt nye FN-tal for levestandarden i verden
Verdens tilstand er langt bedre, end hvad langt størstedelen af danskerne tror. I gennemsnit er 88 procent af alle børn i udviklingslandene indskrevet i grundskolen, men kun 1 procent af danskerne tror, at tallet er over 80 procent. Det samme gælder spørgsmålet om, hvor mange indbyggere i udviklingslandene, der kan læse og skrive; FNs opdaterede tal viser, at 79 procent kan læse og skrive, men det er blot 8 procent af danskerne, som tror, tallet er så højt.

Halvvejs mod 2015 Målene
Undersøgelsen om danskernes syn på verdens fattige er udført af Catinét Research A/S på foranledning af en række FN-organisationer og de nordiske udenrigsministerier. Netop i denne sommer er vi halvvejs mod opfyldelsen af 2015 Målene. De otte udviklingsmål blev vedtaget i 2000 af 189 stats- og regeringschefer med det overordnede mål at halvere verdens fattigdom inden 2015.

Men danskerne er ikke alene med det dystre verdensbillede. Telefoninterview med 1000 respondenter i henholdsvis Finland, Norge, Sverige, Danmark og Vietnam viser, at vores nordiske naboer ligeledes tror, at situationen i verden er langt værre, end den egentlig er. Danskerne er dog de mest skeptiske blandt de adspurgte – blot 10 procent af danskerne tror, det er muligt at halvere verdens fattigdom inden 2015, hvor dobbelt så mange nordmænd tror, det er muligt:
 
–          Vi har nok produceret så mange skræmmekampagner, at flere danskere ikke længere tror på, at verden kan ændre sig til det bedre. Med undersøgelsen ønsker vi at nedbryde nogle myter; for det er faktisk muligt at forbedre levevilkårene for de mange indbyggere i udviklingslandene. Siden 2015 Målene blev vedtaget har vi set en konkret og målbar indsats fra myndigheder og organisationer, siger direktøren for UNDPs nordiske kontor Jakob Simonsen.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs har også bemærket, at ni ud af 10 danskere mener, at forholdene i udviklingslandene er dårligere, end de faktisk er:
 
–          Det understreger behovet for at informere om udviklingen og de mange gode resultater, der nås i mange af landene, bl.a. med støtte fra Danmark, siger Ulla Tørnæs og fortsætter:
 
–          Som udviklingsminister har jeg arbejdet målrettet på at udbrede kendskabet til 2015 Målene. Der har været fremskridt både med hensyn til Målenes indfrielse og kendskabet til Målene – om end udfordringerne stadig er store. I forhold til kendskabet til 2015 Målene i Danmark viste en undersøgelse fra Gallup i 2004, at seks pct. af den danske befolkning kendte Målene. Nu er vi ifølge den nye undersøgelse nået op på 15 pct. Den stigningstakst skal vi fastholde, så 2015 Målene kan blive alment kendt i Danmark.
 
Vietnameserne ved mere end danskerne
Undersøgelsen giver ikke blot et billede af de nordiske donorlandes viden om verdens tilstand, men er også gennemført i udviklingslandet Vietnam. Den viser, at vietnameserne har et mere realistisk billede af, hvordan verden ser ud end de nordiske respondenter: Hvor én pct. af danskerne tror, at cirka 88 pct. af alle børn i udviklingslandene går i skole, er det 24 pct. af vietnameserne, som svarer rigtigt. Samtidig er vietnameserne langt mere optimistiske end de nordiske indbyggere – 60 pct. af alle respondenter mener, at det er muligt at halvere verdens fattigdom før 2015:
 
–          Vietnameserne har oplevet en enorm fattigdomsreducering i løbet af meget kort tid. Dette kan være en af del af forklaringen på, hvorfor de er langt mere optimistiske end de nordiske indbyggere. Det er jo deres konkrete hverdag, vi taler om, og derfor kommer det ikke bag på mig, at deres kendskab til levevilkårene i verdens udviklingslande er bedre end de nordiske indbyggeres,” siger UNICEFs landechef i Vietnam, Jesper Mørch.

Statusrapport
Men selvom danskernes sortsyn trods alt ikke holder stik med virkeligheden, er der fortsat langt igen, før vi når 2015 Målene. Netop i dag offentliggør FNs Generalsekretær Ban Ki-moon sin årlige statusrapport om 2015 Målene: The Millennium Development Goals Report 2007. Halvvejs mod 2015 konkluderer rapporten, at det går fremad med at nå 2015 Målene – også i lande, som står over for de største udfordringer. Bedst ser det ud i forhold til at få alle børn i skole, ligesom kvindernes politiske deltagelse stiger langsomt. Børnedødeligheden er faldet globalt. Ikke mindst andelen af børn, som dør på grund af mæslinger, er mærkbart reduceret. På trods af disse fremskridt dør over en halv million kvinder fortsat i barselssengen hvert år. Hvor én ud af 16 kvinder i udviklingslandene vil miste livet i forbindelse med fødsel, er det én ud af 3.800 kvinder i de rige lande, som lider samme skæbne.

Organisationer bag undersøgelsen: UNICEF Danmark, FNs Udviklingsprogram UNDP, Verdensfødevareprogram WFP og UNFPAs nordiske kontorer står bag den danske del af undersøgelsen, som er gennemført af Catinét Research A/S med økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet og Catinét Research A/S.

Læs mere og test din egen viden om 2015 Målene her: www.2015.dk
Hent hele undersøgelsen her: www.undp.dk
For mere information: Kontakt kommunikationsmedarbejder ved UNDPs nordiske kontor Christine Drud. Email: [email protected] eller 35467154, mobil: 29452320.