Digitale teknologier – et afgørende våben mod menneskerettighedsovergreb

0
432
Foto: Flickr / Andreas AZP. 2.0 (Generic CC BY BD 2.0)

Foto: Flickr /  Andreas AZP. 2.0 (Generic CC BY BD 2.0)

22.06.2015 – Kommunikationsteknologien (ICT) kan komme til at spille en større rolle i beskyttelsen af alle menneskerettigheder, da civiles vidnesbyrd i højere grad bidrager til at dokumentere brud mod menneskeretslige overgreb.

FN’s særlige udsending for vilkårlige henrettelser, Christof Heyns, opfordrer FN-systemet og andre internationale menneskerettighedsorganer til at anstrenge sig for at gøre en indsats for at komme med innovative løsninger i udviklingen af menneskeretslige efterforskningsprocesser.

”Den digitale tidsalders udfordringer kan kun blive imødekommet gennem brugen af smarte digitale redskaber”, sagde Heyns. ”Vi har alle set, hvordan politimænds vold bliver dokumenteret via smartphones og bruges til at stille gerningsmændene til ansvar. Millioner af folk verden over bærer rundt på disse magtfulde våben i deres lommer,” fortsatte eksperten. ”Det faktum, at alle ved det, kan have en afgørende afskrækkende effekt.”

Foto: John Perivolaris / Creative CommonsI hans seneste rapport til Menneskerettighedsrådet, beskrev eksperten hvordan adskillige organisationer er ved at udvikle varslingsapplikationer som journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre kan tage i brug til at varsle deres venner og kollegaer, i situationer hvor de føler sig truet.

Brugen af andre videoteknologier, som spænder fra CCTV kameraer til kropsbårne ”politikameraer”, kan endvidere bidrage til at udfylde informationshullerne. Brugen af satellitbilleder til at bekræfte en videos validitet eller til at føre bevis for direkte menneskerettighedskrænkelser, er ligeledes vigtigt.

Dokumenteres det ikke digitalt, skete det ikke?

 Selvom der er mange fordele ved at bruge disse digitale kommunikationsværktøjer, advarer Heyn dog også imod de kortsigtede risici. ”De som har magt til at overtræde menneskerettigheder, kan nemt udnytte folks emails og andre kommunikationsmidler og krænke deres privatliv,” sagde han.

Menneskerettighedseksperterne hæftede sig også ved brugen af sociale medier til at organisere spontane protester. Disse kan af myndighederne opfattes som en trussel, og derfor risikere at blive blæst ud af proportioner – som i sidste ende kan resultere i en kraftig overreaktion. Derudover er der fare for, at beviser, som ikke fanges på video, ikke tages alvorligt.

”Vi må gardere os imod mentaliteten at ”hvis det ikke kan dokumenteres digitalt, så skete det ikke,” understregede han.

I hans rapport, advarede Heynse endvidere mod, at ikke alle dele af verden er lige forbundet. Dette betyder, at ”de som ikke er forbundet er ofte dem, som har allermest brug for særlig beskyttelse.”