Remisser er meget højere end udviklingsbistand

0
444

Infographic main photo

Migranter bidrager væsentligt til den økonomiske vækst i både deres oprindelseslande og bestemmelseslande.

Dette er illustreret i det infografiske billede nedenfor, hvor de vigtigste fakta om flygtninge og migranter er blevet samlet i forbindelse med FN’s historiske topmøde om flygtninge og migranter den 19. september 2016, i New York.

FN har offentliggjort oplysninger om blandt andet værtslandene for de største antal flygtninge, det globale antal flygtninge og migranter, samt det finansielle input fra migranter til deres hjemlande såvel som værtslande.

Lad os først se på den økonomiske side af sagen: Et stort antal migranter sender penge tilbage til deres familier, og disse pengeoverførsler udgør en pålidelig indtægtskilde for mange familier i verdens udviklingslande. For værtslandene bidrager migranter til økonomien ved at betale skat og sociale bidrag. Sammenlignet med den officielle udviklingsbistand er beløbet sendt af migranter til deres familier betydeligt højere, og i modsætning til udenlandske investeringer, er pengeoverførslerne ikke lige så sårbare over for den globale finansielle usikkerhed.

INfo 1 paint

Det globale antal flygtninge og internationale migranter er steget markant inden for de seneste 15 år. Siden 2000 er antallet af flygtninge steget med 5,4 millioner mennesker, mens antallet af migranter er steget med 71 millioner mennesker. Dette betyder en stigning på henholdsvis 34 % og 41 %.

Info 2 paint

Ved udgangen af 2015 var der flygtninge i næsten 170 lande og områder i hele verden. Ud af de 10 lande med flest flygtninge i verden var fem placeret i Afrika syd for Sahara, og fire af dem var blandt verdens mindst udviklede lande. Andre lande, som var værter for store antal flygtninge på dette tidspunkt var placeret i Mellemøsten, Sydasien samt i skillevejen mellem Asien og Europa. Med over 2,5 millioner flygtninge forblev Tyrkiet landet med det største antal flygtninge i verden.

Info 3 paint

Dataene indsamlet af FN fra forskellige kilder viser, at fra sin værste side er beslutningen om at migrere langt fra sikker. Siden 2000 har næsten 50.000 mennesker mistet livet langs trækruterne. Antallet af ofre er steget i et alarmerende tempo, især i løbet af de seneste år. Alene i de første fire måneder af 2016 mistede næsten 2.000 migranter livet i forskellige dele af verden. I øjeblikket er Middelhavet den farligste trækrute i verden, da det er årsagen til næsten 70 procent af alle optalte dødsfald langs trækruterne. Således gør Middelhavets farer Europa til verdens farligste destination for migranter i øjeblikket.

Info 4 paint

Du kan få adgang til de komplette infografiske billeder på engelsk på hjemmesiden for det officielle topmøde. Andre ressourcer fra FN omfatter blandt andet definitioner af udtryk, rapporter, dokumenter og resolutioner.