Ban Ki-moon: Tusind dage til at nå årtusindudviklingsmålene

0
387
MDG1000

MDG1000

5. april vil verden nå en afgørende milepæl, idet der kun vil være tusind dage tilbage før årtusindudviklingsmålene (Millenium Development Goals) skal være nået – et af historiens største og mest succesfulde initiativer om fattigdomsbekæmpelse.

Otte konkrete mål blev sat tilbage i 2000. Flere regeringsledere end nogensinde før samledes i FN og blev enige om at halvere global fattigdom og sult, bekæmpe klimaforandringer og sygdomme, sikre rent drikkevand og sanitære forhold, udvide uddannelse og tilvejebringe muligheder for kvinder og piger.

Det var ikke første gang at regeringsledere havde givet store løfter. Kynikere forventede at årtusindudviklingsmålene med tiden ville opgives, fordi barren var sat for højt. I stedet har målene hjulpet til at fastsætte globale og nationale prioriteter, mobilisere handling og opnå bemærkelsesværdige resultater.

Gennem de sidste 12 år er 600 millioner mennesker kommet ud af ekstrem fattigdom, hvilket er en reducering på 50 procent. Et rekordhøjt antal af børn er nu i folkeskole, med for første gang et lige antal af piger og drenge. Derudover er børnedødeligheden, samt dødeligheden i forbindelse med børnefødsler, faldet. Målrettet investeringer i bekæmpelsen af malaria, HIV/AIDS og tuberkulose har reddet millioner af liv. AIDS-relaterede dødsfald i Afrika er faldet en tredjedel på bare seks år.

Der er også målsætninger hvor der er plads til store forbedringer. Alt for mange kvinder dør stadig efter barnefødsel, på trods af vi har midlerne til at redde dem. Alt for mange samfund mangler stadig basale sanitære forhold, hvilket gør urent vand til en dødelig trussel. I mange dele af verden, både i rige og fattige lande, vokser uligheden og alt for mange bliver stadig tabt bag vognen.

Verdenssamfundet bør derfor tage fire vigtige skridt for at styrke indsatsen.

For det første kan vi opnå succesfulde resultater gennem strategiske og målrettede investeringer der genererer positive ringvirkninger, bl.a. investeringer som sikrer bedre sanitære forhold, universel adgang til grundlæggende sundhedsydelser og midler til at tackle HIV og malaria. En million sundhedsarbejdere i Afrika kan f.eks. hjælpe i fjerntliggende områder, og forhindre at mødre og børn dør af lidelser der nemt kan forebygges og behandles.

At sikre lige adgang for kvinder og piger til uddannelse, sundhed, ernæring og økonomiske muligheder er en af de mest kraftfulde drivkræfter for udvikling på tværs af alle målene.

For det andet lad os fokusere på de fattigste og mest sårbare lande, som er hjem for ca. 1,5 milliarder mennesker. Ofte plaget af sult, konflikter, dårlig regeringsledelse og vold, er det svært for disse lande at gøre fremskridt, på trods af deres bedste indsats. Mange har endnu ikke nået et eneste årtusindudviklingsmål. Ved at investere i regioner som Sahel, Afrikas Horn og Centralasien kan vi fremme en retskaffen cirkel af økonomisk udvikling, menneskelig sikkerhed og fredsopbygning.

For det tredje må vi overholde vores økonomiske løfter. Budgetter kan ikke balanceres på ryggen af de fattigste og mest sårbare. Det er etisk uacceptabelt og det hjælper hverken donor eller modtager. Trods stramme tider har mange lande været eksemplariske til at overholde deres løfter. Nye donorer blandt de nye vækstøkonomier træder også frem. Vi bør rose disse indsatser og opmuntre til mere.

For det fjerde bør markeringen af de resterende tusind dage før deadline, være en opfordring til handling, lige fra regeringer til græsrodsorganisationerne, som har været så altafgørende for succes. Vi bør også udnytte den fulde effekt af teknologi og sociale medier – muligheder som ikke var til rådighed da disse mål blev formuleret ved årtusindeskiftet.

Årtusindudviklingsmålene har bevist, at målrettede globale udviklingsmål kan gøre en stor forskel. De kan mobilisere, forene og inspirere. De kan sætte gang i innovation og ændre verden.

Succes i de næste tusind dage vil ikke kun forbedre livet for millioner, det vil også tilføje et momentum, idet vi planlægger perioden efter 2015 og udfordringerne angående bæredygtig udvikling.

Der er stadig meget arbejde der skal gøres, men som vi kigger frem mod de næste udviklingsmål, kan vi finde inspiration i at vide, at med politisk vilje, er det at afslutte ekstrem fattigdom muligt og inden for vores rækkevidde.

Lad os få mest ud af de næste tusind dage og overholde vores løfte.

Ban Ki-moon er generalsekretær for De Forenede Nationer