Lykketoft skal lede FN’s 70. generalforsamling

0
458
Mogens Lykketoft. Foto: FN-Foto

Mogens Lykketoft. Foto: FN-Foto

16.06.2015 – Udtalt karakter i dansk politik, Mogens Lykketoft, blev i dag, som den første dansker, officielt valgt som præsident for FN’s 70. generalforsamling.

Valget fandt sted i generalforsamlingssalen i New York med talrig deltagelse. I hans tale erklærede den tidligere embedsmand, som har arbejdet for udenrigs- og finansministre i Danmark, at hans formandskab markerer en ”forpligtelse til handling” gennem udviklingen af ”en mere fair og stabil verden” på linje med de målsætninger, som er nedfæstet i FN’s bæredygtige udviklingsmål.

”Medlemsstaterne står nu overfor den sidste strækning mod indfrielsen af en universel, personcentreret, transformerende udviklingsdagsorden, som tager fat på vores tids største udfordringer”, fastslog han. ”Når den bliver implementeret, vil den gøre os i stand til at udrydde fattigdom, og samtidigt få bugt med klimaforandringerne, gennem udviklingen af levedygtige processer og ved skabelsen af inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst.”

Lykketoft, som kommer til at fejre hans 70års fødselsdags, samme år som FN markerer sin 70årige jubilæum, fremhævede tre definerende prioriteter for hans formandskab. Forpligtelsen til at handle, en stigning i FN’s indsats i at cementere international fred og sikkerhed, og ikke mindst, en klar indsats for at støtte den fortsatte menneskerettighedsudvikling.

Mogens Lykketoft og Ban Ki Moon. Foto: FN-foto.”Mit mål er, at søge pragmatiske og handlingsorienterede udfald, som kan retningsbestemme tidslig fremgang og effektiv implementering for alle aktører – FN-systemet, medlemsstaterne, civilsamfundet og den private sektor,” fortsatte han. Han tilføjede yderligere, at hans intention er, at lede formandskabet ud fra principperne om ”transparens, inklusion og åbenhed.”

Den kommende præsident bemærkede endvidere, at han vil tage medlemsstaternes fortsatte interesse i reformeringen af Sikkerhedsrådet i betragtning, særligt forud for udvælgelsen af FN’s kommende generalsekretær.

Dog fastslog han, at fokus må forblive på FN’s unikke form for multilateralisme, som har mulighed for at afføde tillid og håb for globale løsninger.

FN’s generalsekretær, Ban Ki-Moon, lykønskede Lykketoft med hans nye stilling og fejrede den tidligere danske politiker for hans ”udestående engagement” og hans ”store forståelse for vor tids største udfordringer”.

”Valget er en årlig begivenhed i FN’s kalender – men dette år giver en ekstraordinær mulighed for at forme historien,” fortsatte generalsekretæren. ”Vi kunne ikke have fået en bedre leder end Mogens Lykketoft.”

Den kommende formand indleder officielt sin 1-årige periode den 15. september 2015 under temaet: ”UN at 70 – A new commitment to action”, i anledning af FN’s 70. år.