Navi Pillay: Egyptiske masseretssager er i strid med menneskerettighederne

0
420

UN photo/Jean Marc Ferré. Navi Pillay

29. april 2014 – FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og FN’s Højkommissær for menneskerettigheder Navi Pillay fordømmer, at 683 individer i Egypten, er blevet dømt til døden. Dommen blev afsagt i går efter masseretssager, der tydeligt var i strid med menneskerettighederne.

”Kendelser, der tydeligvis ikke opfylder grundlæggende retfærdige standarder for retssager, og især dem, hvor der anvendes dødsstraf, er tilbøjelige til at underminere udsigterne for langsigtet stabilitet”, sagde Ban Ki-moons talsmand i en udtalelse. Generalsekretæren er også bevidst om de regionale og sikkerhedsmæssige konsekvenser af sådanne domme, og understregede, at stabilitet i Egypten er af afgørende betydning for stabilitet i hele Nordafrika og Mellemøsten.

”Det er skandaløst, at straffedomstolen i Al-Minya for anden gang på seks måneder har afsagt dødsdomme til store grupper af tiltalte efter overfladiske retssager.” sagde Navi Pillay. ”På trods af de globale anmodninger om, at Egypten overholder sine forpligtelser på menneskerettighedsområdet, især efter at 529 mennesker blev dømt til døden af den samme domstol i marts, står hundrede nu overfor en lignende skæbne, i hænderne på et retssystem, hvor internationale standarder for retfærdig rettergang bliver trampet på.”

”Det er på høje tid, at Egypten tager sine forpligtelser på menneskerettighedsområdet alvorligt,” tilføjede Pillay, og lagde især vægt på, at Egypten har ratificeret den internationale konvention om civile og politiske rettigheder.

Ifølge oplysninger, blev de 683 tiltalte blandt andet anklaget for at have dræbt en politibetjent og bryde ind i politistationen Edwa i Al-Minya den 14. august 2013. Som i de tidligere sager, er de nøjagtige anklager mod hver af de sagsøgte ikke helt klare, da de ikke er læst op individuelt i retten.

”Formodningen om uskyld, er grundlæggende for beskyttelsen af menneskerettigheder i en straffesag” udtalte Pillay. ”Anklagemyndigheden er pålagt bevisbyrden for anklagen mod hver anklagede, og det garanterer, at man ikke kan antage, at den anklagede er skyldig, før anklagen mod ham eller hende er blevet bevist ud over enhver rimelig tvivl.”

”I stedet for, at pålægge dødsdomme en masse, skal domstolene sikre, at de anklagede får en retfærdig rettergang, deriblandt også at tvivlen skal komme dem til gode.”

Af de 529 personer, der blev dømt til døden for at have dræbt en politimand, fik 37 stadfæstet deres dom af retten i går, mens andre efter sigende har fået nedsat deres straf med 25 år og blev pålagt at betale en bøde på 20.000 EGP.